– Vil vite hva dere ikke får vite!

Pressens offentlighetsutvalg vil ha eksempler på hemmelighold under korona-epidemien. Eksemplene skal legges fram under innsynsseminaret "Åpenhet i krise" 24.9.2020.

Pandemien har satt både befolkningen og forvaltningen på prøve. De mest inngripende tiltakene i fredstid har vært gjennomført og vurdert som nødvendige av myndighetene.

Dette har også påvirket journalistikken og pressens tilgang til informasjon. Dette ønsker utvalget å se nærmere på.

Torsdag 24. september 2020 arrangerer Pressens offentlighetsutvalg (POU) et åpenhetsseminar om håndteringen av covid-19 og pandemien.

Noe av det som bekymrer POU er:

1.         Grunnloven er satt til side. Det gjelder borgernes rett til å overvære rettsforhandlinger og til å følge møter i politiske organer over hele landet. Møter i folkevalgte organer er avholdt, uten at både medier og borgere har fått anledning til å følge møtet. Det betyr at pandemien har påvirket rettssikkerheten i domstolen og den har flyttet viktige diskusjoner og avgjørelser inn bak lukkede dører.

2.            Innsynsmulighetene er blitt kraftig svekket av krisetiltakene, som:

·         Sterkt forsinket journalføring

·         Lang saksbehandlingstid, både for innsyn, krav om utvidet begrunnelse og i klagesaker.

·         Systematisk bruk av unntak med tvilsom begrunnelse, som offentlighetslovens §21 om rikets sikkerhet

·         Faginnspill og vurderinger fra ulike organer holdes hemmelig under fanen “intern saksbehandling”.

·         Etablering av nye råd og utvalg som defineres som «egne organ» og dermed unntar all kommunikasjon og korrespondanse som «organintern».

Vil ha eksempler

Pressens offentlighetsutvalg ønsker at medier og journalister i hele landet sender oss eksempler på de særlige utfordringene pandemien har skapt. Det behøver ikke være en stor og prinsipielt viktig sak, det kan like gjerne være en tvilsom begrunnelse for å unnta opplysninger fra innsyn.

Kort sagt: Vi vil vite hva dere ikke får vite. Utvalget ønsker også eksempler som kan belyse møteoffentlighet, lukkede rettsmøter, ytringsfrihets- og varslingssaker. Eksemplene vil bli brukt som forberedelser til seminaret og intervjuer med ansvarlige politikere.

Eksempler kan sendes inn til Kristine.foss@presse.no snarest mulig. Spørsmål kan rettes til utvalgsleder Tron Strand (tron.strand@bt.no) eller Kristine Foss i NP (48110268).