Stortingsdebatt om pressefrihet

Tirsdag var det pressefrihetsdebatt på Stortinget. Flere av representantene trakk fram dårlig tilgang på offentlig informasjon og ulovlig informasjonstilgang som trusler mot pressefriheten.

Debatten kom etter intitiativ fra familie- og kulturkomiteen ved representant Arild Grande. Flere av representantene gikk hardt ut mot hemmelighold i forvaltningen, og mot forslaget om hemmelige byrådsnotater.

Utdrag fra Arild Grandes innlegg:

Det må gis en god og effektiv beskyttelse av dem som benytter seg av ytringsfriheten. Aksept av trusler og vold må avvises. Truslene mot kildevernet må også tas på alvor. Bare vissheten om at noen kan lete fram kontakter og bevegelser mellom journalister og deres anonyme kilder, vil kunne være nok til at kilden kan bli mer tilbakeholden med å formidle opplysninger. Sånn kan viktig samfunnsinformasjon gå tapt og pressens demokratiske samfunnsrolle undergraves. Årets SKUP-konferanse avdekket at mange opplever betydelige problemer med å få tilgang til offentlig informasjon. Det er skuffende. Mangelfulle postlister og lang ventetid på henvendelser er bare noen eksempler på hvordan aktører som forvalter fellesskapets verdier og tillit, motarbeider åpenhet. Dessuten oppleves det ofte at ansatte får munnkurv overfor media. Dette gjelder også folkevalgte.

Stavanger Aftenblads undersøkelse i fjor viste at 106 av 140 kommuner har et ulovlig informasjonsreglement for sitt kommunestyre. Offentlig sektor bør jo gå foran som et godt eksempel for å beskytte ytringsfrihet og sikre åpenhet. Det bør derfor tas initiativ til at alle offentlige institusjoner og etater gjennomgår reglement og retningslinjer. Vi har notert innspillene som kom fram under komiteens seminar, om behovet for styrket kildevern og varslervern, om å vurdere et særskilt vern for journalister og om en medieansvarslov som kan rydde opp og samle alle medrettslige lovbestemmelser.

Les hele referatet her, sak 5. Du kan også se hele debatten i opptak.

Stortingsdebatt pressefrihet skjermdump