Referat fra møtet i medieutvalget

Medieutvalget skal bidra til dialog mellom domstolen og pressen i forbindelse med terrorsaken. Her finner du referat fra gruppas første møte som ble gjennomført 14. september i Oslo tingrett.

Tema for medieutvalgets første møte var avklaring av gruppas rolle og funksjon, fengslingsmøtet 19. september, sted for hovedforhandling og pressens behov. Neste møte er berammet til mandag 14. november klokken 12.00.
Her finner du referatet fra møtet.