Redaksjoner må søke om «krise»- abonnement

I en krisesituasjon der mobilnettet faller ned, kan redaksjonene likevel nå ut, hvis de har et spesielt abonnement. Dette må redaksjonene nå søke om å få, innen 15. oktober 2014, hvis de er interessert.

I alt 500 abonnement er tilgjengelig for mediehusene etter noen gitte kriterier.

Kriterier for å bli godkjent for prioritetsabonnement:

– Redaksjoner som er redaktørstyrte og driver sin virksomhet etter Redaktørplakaten og

Vær Varsom- plakaten
– Redaksjoner som har 24/7/365 nyhetsberedskap i Norge, enten i hele eller i deler av landet

I tillegg må redaksjonen:

– ha en daglig drevet nyhetsformidling på nett under egen merkevare

– ha en nyhetsproduksjon som er av en slik art at det er naturlig for publikum å oppsøke

mediet når det er en krise eller hendelse som utløser et antatt forsterket informasjonsbehov

– ha en nyhetstjeneste på nett som er åpen for allmennheten, eller som åpnes når det er

situasjoner som antas å utløse et ekstra informasjonsbehov i befolkningen
– publisere på minst ett av de offisielle språkene i Norge

Les mer om

.