Protesterer på stenging av Al Jazeera

Sammen med Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening protesterer vi mot krav fra den saudiarabiske koalisjon om å stenge Al Jazeera i Qatar.

Ett av de 13 kravene som den saudiarabiske koalisjonen har sendt til Quatar, er at Al Jazeera og andre nyhetskanaler må stenge i løpet av de 10 neste dagene.

Dette mener vi er uakseptabelt angrep på en av de mest sentrale menneskerettighetene – ytringsfrihet og pressefrihet. Vi har derfor sendt en skarp protest til Saudi-Arabias ambassade, der vi ber om at kravet trekkes tilbake. Vi ber også utenriksminister Børge Brende om å følge opp situasjonen.

I brevet oppfordrer vi også myndighetene i Saudi-Arabia om å respektere at media, redaktører og journalister hver dag gir et viktig bidrag til å holde folket i de arabiske landene og resten av verden informert om hva som skjer. Vi viser til president Philip Leruth i Den internasjonale journalistføderasjonen (IFJ) og hans uttalelse om at «Al Jazeera er en kilde til informasjon for innbyggerne i Midtøsten. Begrensninger i ytringsfriheten og mediemangfold i regionen risikerer å forverre krisen, i stedet for å løse den.»

Vi understreker at Midtøsten, som resten av verden, trenger media til å rapportere om nyheter og aktuelle hendelser, og gi offentligheten informasjon og bakgrunnsanalyse om hva, når, hvordan og hvorfor de oppstår.

– Et forbud mot en redaksjonell publikasjon er et opprørende forsøk på å sensurere den offentlige debatten. I en konfliktfylt verden, er pressefriheten viktigere enn noensinne, står det i brevet som er undertegnet Norsk Presseforbunds generalsekretær Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen og leder i Norsk Journalistlag, Hege Iren Frantzen.

Les hele brevet fra presseorganisasjonene: Press freedom in the Middle East (003)

Fra venstre: Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen,  Al Jazeeras korrespondent i Nord-Europa, Ammar Al-Hamdan, leder i Norsk Journalistlag, Hege Iren Frantzen og generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen.