Presseorganisasjonene med innsynsregler til Oslo kommune

Byrådsleder Raymond Johansen gikk til valg på mer åpenhet i Oslo kommune. Da bør han ikke oppheve kommunens egne innsynsregler - han bør oppdatere dem og gjøre dem bedre! Det mener presseorganisasjonene som nå har laget et eget forslag til innsynsregler i kommunen.

Byrådet foreslår å oppheve regler om offentlighet i Oslo kommune. Reglene er utdaterte og flere av dem strider med gjeldende rett. Videre anbefaler byrådet at det ikke lages nye regler om offentlighet. Begrunnelsen er at kommunen allerede har tilstrekkelig regler for innsyn og åpenhet gjennom offentlighetsloven og arkivloven.

Presseorganisasjonene har sendt et eget forslag til bystyret, og viser til følgende formulering i byrådserklæringen:

«En forutsetning for et folkelig demokrati er åpenhet og at de politiske beslutningene ikke er for langt unna innbyggerne. Som hovedstad er Oslo vertsby for landets fremste demokratiske institusjoner, og de største nasjonale mediene. Samtidig er det et underskudd på lokal offentlighet om Oslo og det er for lite debatt om beslutningene som tas av bydelsutvalg og bystyre. For byrådet er det derfor viktig å styrke bydelene som politisk arena, gjøre informasjon om politiske prosesser mer åpent og allment tilgjengelig, og selv løfte politiske debatter ut til befolkningen.»

Man har altså et uttalt mål om at Oslo kommune – som «vertsby for landets fremste demokratiske institusjoner» – skal være mer åpen og allment tilgjengelig. Her ligger det føringer om at Oslo kommune skal være en foregangskommune når det kommer til åpenhet.»

Oslo kommune bør ha en ambisjon om åpenhet som går ut over det som følger av offentlighetsloven.

Oslo kommune bør ha en ambisjon om åpenhet som går ut over det som følger av offentlighetsloven, heter det i brevet fra presseorganisasjonene. For eksempel bør Oslo kommune sette mål på hvor fort de journalfører/publiserer postlister, gjøre sine ansatte trygge på offentlighetsloven og ha en strategi for aktiv meroffentlighet i praksis. Værsågod – her er rådene fra presseorganisasjonene:

Innspill til bystyrets behandling av byrådssak 146