Pressefrihetens dag 3. mai

I anledning Pressefrihetens dag blir det et møte mellom presse og politikere i Bergen.

 Norsk Presseforbund, Mediebedriftenes Landsforening Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening arrangerer  sammen med Media City Bergen seminar for Stortingets familie- og kulturkomite i Bergen tirsdag 3. mai.

Seminaret vil blant annet ta for seg verifisering og faktasjekk, med nyhetsrapporteringen fra Ukraina og Russland som bakteppe.

I Oslo vil Norsk Presseforbund legge ned en krans ved minnesmerket for den illegale presse under andre verdenskrig.

Totalt 212 mennesker mistet livet i Norge fordi de publiserte ulovlige aviser under krigen. Minnesmerket står i Hydroparken i Oslo, og følgende ord er risset inn: «Vi minnes våre falne. Frihet og demokrati er uløselig knyttet til en fri presse. La oss alltid verne om det frie ord.»

Klokken 15 er det et arrangement på Fredssenteret «Pressefrihet under angrep», og her vil Verdens Pressefrihetsindeks for 2022 blir lagt frem. Dette arrangementet er et samarbeid mellom Fredssenteret, Reportere uten grenser og Oslo Met. Les mer om det her.

Dagen etter, onsdag 4. mai, starter Nordiske  mediedager i Bergen. Norsk Presseforbund vil dele ut Den store journalistprisen under åpningen i Grieghallen. Les  mer om det her.