PFU og sosiale medier

Hvordan skal PFU forholde seg til klager mot medietilknyttede Twitter-konti og Facebook-profiler?

Styret i Norsk Presseforbund satte i juni 2011 ned en komité for å vurdere spørsmål om PFU-behandling av klager mot medietilknyttede Twitter-konti, Facebook-profiler og tilsvarende profiler/konti på andre sosiale plattformer.

Styret har særlig stilt spørsmål om behandling av meldinger fra redaksjonelle medarbeidere, både når de opptrer som privatpersoner, og når de opererer fra en konto knyttet til et medium, som for eksempel TV2Alf, @NRKTore og lignende.

Innstillingen skal behandles av styre i Norsk Presseforbund på neste styremøte fredag 23. september.