PFU og sosiale medier

Norsk Presseforbund (NP) vurderer nå spørsmålet om PFU-behandling av klager mot medietilknyttede Twitter-konti og Facebook-profiler.

Det er i den forbindelse nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere om PFU kan behandle klager mot mediers Facebook- og Twitterkonti.

Arbeidsgruppen består av:

  • Lars Harald Alstadsæter (NRK)
  • Nils E. Øy (Redaktørforeningen)
  • Kjetil Bragli Alstadheim (DN)
  • Ingrid Nergården Jortveit/Kristine Foss (Norsk Presseforbund)

Komiteen skal også vurdere om PFUs vedtekter eventuelt må endres. I dag heter det om PFUs kompetanseområde at det i prinsippet omfatter alle massemedier. (§ 1, siste avsnitt).

The Press Complaints Commission (PCC) i Storbritannia har også nedsatt en arbeidsgruppe for å se på disse spørsmål. PCC har samtidig oppfordret alle redaksjoner til å utvikle klare regler for hva som må anses å være en del av det redaksjonelle produkt, og hva som ikke skal være det.