PFU-møte 23. mai

Pressens Faglige Utvalg (PFU) samles tirsdag 23. mai 2017 til PFU-møte. Sakslisten er nå klar.

Saksliste 23. mai

Sak 300/16 – Advokat Preben Kløvfjell pva. Jan Hanvold mot NRK

Sak 026/17 – Adv. Åshild Schmidt pva klient mot Søgne & Songdalen Budstikke

Sak 041/17 – Helge Simonnes mot Bygdebladet

Sak 042/17 – Den tyrkiske ambassaden mot Aldrimer

Sak 044/17 – NN mot Saltenposten

Sak 045/17 – Dan Larsen mot Lindesnes

Sak 052/17 – Adv. Helge Wesenberg pva klient mot Bergensavisen

Sak 057/17 – NN mot Namdalsavisa

Sak 068/17 – Jan Erik Frantzen Risnes mot Avisa Nordland

Sak 070/17 – Peder Unum mot Moss Avis

Sak 076/17 – Foresatte ved Tønsberg Montessori mot Tønsbergs Blad

I PFUs møte behandles også klagesaker med forslag om:

Forenkling (klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk»). Avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller saken ligger utenfor PFUs område). Henleggelse (manglende medvirkning fra klager). Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget. Enkelte ganger vil det også være spørsmål om behandling av saker.

Åpenhet i PFU
Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene. De som ønsker å overvære et PFU-møte, må rette en forespørsel om dette til PFU-sekretariatet minst ett døgn før det aktuelle møtet. Sekretariatet vil da ta kontakt med partene i sakene som skal behandles. Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV
Fagbladet Journalisten overfører behandlingen av noen av sakene direkte via sine nettsider. Følgende saker blir overført:

(Hvilke saker som blir overført kommer her når det er klart)

Tirsdagens møte starter som vanlig kl. 9.30 og sendingen starter samtidig.