Slik var PFU-året 2016

For første gang på flere år er manglende kildekritikk og faktakontroll den vanligste årsaken til fellelse i PFU.

De siste årene har mangel på samtidig imøtegåelse (punkt 4.14) gitt flest fellelser, men i år deles førsteplassen med punkt 3.2 om kildekritikk, kildebredde og faktakontroll.

PFU har i sin argumentasjon for fellelser vist til hvert av de to punktene 18 ganger. Sist gang 3.2 stod på statistikktoppen var i 2012.

Ettersom tallene er små, er det viktig ikke å legge for mye i statistikken – tilfeldigheter kan ha spilt inn.

PFU fikk imidlertid inn en god del færre klager i 2016 sammenlignet med 2015.

Antall innkomne klager i 2016 var 424, hvorav 65 førte til fellelse. 2015 var på sin side et rekordår med 500 klager og 83 fellelser.

Les mer: Statstikken 2016 (PDF)
PFU-basen: Her finner du alle PFUs uttalelser i 2016

Aftenposten felt flest ganger

Aftenposten er det mediet som ble felt flest ganger i 2016, med tre «brudd» og to «kritikk». Kritikk er en mildere form for fellelse enn brudd. Avisen ble klaget inn totalt 31 ganger.

NRK som toppet 2015 med ti fellelser, ble på sin side bare felt to ganger i 2016 – ett brudd og én kritikk. NRK ble klaget inn 70 ganger, som er klart mest av alle mediene i Norge.

Også Varden har sett en klar forbedring. Avisen havnet på andreplass i 2015 med fem fellelser, men ble ikke felt i 2016 til tross for å være på syvende plass regnet i antall klager. Varden ble klaget inn syv ganger.

Listen over de ni mediene som ble felt flest ganger, ser slik ut:

  1. Aftenposten: 5 fellelser av 31 klager (3 brudd og 2 kritikk)
  2. TV 2: 3 fellelser av 26 klager (3 brudd)
  3. Finansavisen: 3 fellelser av 6 klager (3 brudd)
  4. Tønsbergs Blad: 2 fellelser av 6 klager (begge brudd)
  5. VG: 2 fellelser av 38 klager (begge brudd)
  6. Bergens Tidende: 2 fellelser av 6 klager (1 brudd og 1 kritikk)
  7. Akershus Amtstidende: 2 fellelser av 3 klager (begge brudd)
  8. Hamar Arbeiderblad: 2 fellelser av 5 klager (begge brudd)
  9. NRK: 2 fellelser av 70 klager (1 brudd og 1 kritikk)

124 fikk full behandling

Mange klager som sendes til PFU får såkalt forenklet behandling. Det innebærer at PFU-sekretariatet skriver en innstilling med konklusjonen «ikke brudd» uten å hente inn tilsvar fra partene. Dette skjer i saker der sekretariatet ut fra PFUs praksis mener det er åpenbart at klagen ikke vil føre frem. I 2016 ble 171 klager forenklet.

PFU gjennomførte full behandling med tilsvarsrunde av 124 klager.

94 klager ble avvist fordi de lå utenfor PFUs område, var foreldet eller manglet samtykke fra berørt part etc.

33 klager endte i såkalt minnelig ordning, som betyr at klagen trekkes fordi klager og mediet er blitt enige om en løsning. 15 klager ble trukket uten slik minnelig ordning.