«Panama papers»: Svaret er full åpenhet – skattesnusk er ingen privatsak

Pressens offentlighetsutvalg mener Aftenposten og utenlandske mediers publisering av «Panama papers» aktualiserer og bekrefter behovet for full åpenhet om skatteopplysninger.

Pressens offentlighetsutvalg (POU) er et utvalg nedsatt av Norsk Presseforbunds styre for å sikre og styrke offentlighetsprinsippet i Norge. Utvalget avgir jevnlig uttalelser i spørsmål og saker som gjelder åpenhet og innsyn i samfunnet.

Pressens offentlighetsutvalg uttaler:

Pressens offentlighetsutvalg mener Aftenposten og utenlandske mediers publisering av «Panama papers» aktualiserer og bekrefter behovet for full åpenhet om skatteopplysninger.

Utvalget viser til at Stortinget har vedtatt at det skal være full åpenhet om eierskap i Norge, og bedt regjeringen komme tilbake med forslag til løsning til en søkbar oversikt med eierskapsinformasjon. Aftenposten-avsløringen om at DNB i en periode skal ha lagt til rette for at kunder skal kunne skjule formuer i skatteparadis viser at Stortingets vilje snart må komme til uttrykk i en håndfast løsning.

Etter utvalgets syn gjør ikke norske myndigheter nok for å tilrettelegge for bekjempelse av skatteparadis. Det er på høy tid med handling. Ett tiltak er å gi mediene det verktøyet som trengs for å kunne ettergå og kontrollere pengestrømmer, uten å være avhengig av anonyme kilder.

Utvalget mener Regjeringens forslag til løsning – gjennom høringen «økt åpenhet om informasjon om eiere i aksjeselskaper» – inneholder alternativer som gir mindre åpenhet enn hva Stortinget har bestemt, blant annet med krav om innlogging og varsling til aksjonærene som søkes opp. En samlet norsk presse reagerer i en høringsuttalelse på dette, og anbefaler i stedet at Regjeringen lytter til de klare anbefalingene som Tax Justice Norge har kommet med, i sin rapport «Åpent eierskap – forslag til utforming av det nye registeret over egentlig eiere».

Pressens offentlighetsutvalg mener Regjeringen snarlig må komme tilbake til med en løsning som svarer til Stortingets forventninger, og forutsetter at man i oppfølgingen av høringsuttalelsene merker seg at det ikke finnes rettslige skranker mot at eierskapsdata offentliggjøres for enhver. Også etter en konkret avveining mot personvernhensyn finner Advokatforeningen i sin høringsuttalelse å kunne anbefale en søkbar løsning som er offentlig for enhver. Utvalget er enig med Tax Justice Norge som til Aftenposten i dag uttaler om saken at den vitner om «en global hemmeligholdsindustri».

Pressens offentlighetsutvalg påpeker at Norge – dersom Stortingets kraftfulle vedtak om åpent eierskap faktisk følges opp – vil fremstå som et foregangsland for åpenhet om eierskap.

Pressens offentlighetsutvalg 04.04.2016

Siri Gedde-Dahl (leder), journalist i Kapital
Tom Erik Thorsen, ansvarlig red. i Varden.
Trond Sundnes, Utviklingsredaktør i Dagens Næringsliv.
Lajla Ellingsen, journalist i Adresseavisen.
Audun Solberg, VG
Espen Andersen, journalist i NRK
Sarah Sørheim, kulturredaktør i Aftenposten
Thomas Frigård, journalist i Raumnes
Øyvind Johan Heggstad, journalist i NRK Møre og Romsdal
Ola Karlsen, journalist i ABC Nyheter
Ina Lindahl Nyrud, advokat i Norsk Journalistlag (NJ)
Leif Steinholt, journalist i Helgelands Blad
Vegard Venli, journalist Kommunal Rapport
Hanne Wien, journalist i Budstikka Media
Reidun Kjelling Nybø, fungerende generalsekretær i Norsk Redaktørforening (NR)
Nils Øy, tidligere generalsekretær i Norsk Redaktørforening (NR), nå høgskoledosent i Volda
Berit Nyman, nestleder i Fagpressen

Kontaktpersoner for uttalelsen:
Leder for Pressens offentlighetsutvalg: Siri Gedde-Dahl, tlf. 975 25 118
Medlem av Pressens offentlighetsutvalg: Vegard Venli, tlf. 470 69 391