Økt kraft for åpenhet og innsyn

Sindre Granly Meldalen ansettes i en ny stilling i Norsk Presseforbund (NP). Med det styrkes satsingen på åpenhet, innsyn og medierett.

Norsk Presseforbund skal styrke journalistikkens rammebetingelser, gjennom å bidra til økt åpenhet og tilgang til informasjon. Sindre Granly Meldalen er ansatt i en nyopprettet stilling, etter tidligere å ha vært vikar for NPs Kristine Foss i snaue to år. Han kommer nå fra et vikariat i Norsk Journalistlag, der han har jobbet med tilsvarende områder.

– Jeg er veldig fornøyd med at Sindre har takket ja. Han vil bidra til en svært viktig satsing fremover. Sindre er både journalist og jurist, og har med seg et stort engasjement og en unik kompetanse som vil styrke oss, sier generalsekretær i NP, Elin Floberghagen.

Sindre Granly Meldalen begynner i NP 1. april.

– Jeg er veldig glad for å få denne muligheten og gleder meg til å starte. Det er masse å ta tak, som å arbeide for bedre innsynsrett i straffesaksdokumenter og tilgang til informasjon for journalister generelt, og til å bistå journalister i konkrete saker de vil ha innsyn i.

Kristine Foss og Sindre Granly Meldalen vil dermed bli det faste teamet som har ansvar for åpenhet, innsyn og øvrig medierett i NP.