NP trekker seg i protest fra AIPCE

Norsk Presseforbund (NP) har sammen med en lang rekke andre selvjustisordninger gått ut av Alliance of Independent Press Councils in Europe (AIPCE). Det skyldes alliansens håndtering av det russiske medlemskapet i organisasjonen.

AIPCE har vært en viktig møteplass for NP og PFU. Alliansen består primært av våre europeiske kolleger som arbeider med presseetikk og selvregulering, og skal forsvare en fri, uavhengig og etisk presse.

Fredag 28. oktober valgte ni presseforbund å suspendere sitt medlemskap i protest. I tillegg til NP gjelder det selvdømmeordningene i Sverige, Finland, Danmark, Estland, Armenia, Georgia, Moldova og Irland.

Årsaken er at den årlige AIPCE-konferansen valgte å la det russiske presseforbundet forbli i alliansen, noe som førte til at det ukrainske Commission of Journalism Ethics umiddelbart forlot møtet og trakk sitt medlemskap. NPs ukrainske kolleger har siden april vist til at det russiske presseforbundet ikke på noen måte bidrar til økt pressefrihet, og at de snarere ser på dem som en del av propaganda-apparatet.

– Vi kan ikke forsvare å forbli i AIPCE når en ikke-fungerende russisk organisasjon forblir medlem, mens den ukrainske opplever seg presset ut, sier generalsekretær i presseforbundet, Elin Floberghagen.

Under generalforsamlingen forsøkte NP, sammen med øvrige ni land, å få til et kompromiss. NP la frem et forslag om suspensjon av det russiske medlemskapet, der vi samtidig gjorde det klart at de ville være velkommen tilbake når og om situasjonen normaliserer seg. Forslaget fikk et klart flertall i generalforsamlingen, men nådde ikke det nødvendige 2/3 flertall.

– Vi bygger nå et eget nettverk på utsiden av AIPCE, for å bistå hverandre i jobben med å sikre gode presseetiske ordninger i Europa. Vi håper å kunne komme tilbake til alliansen, men før det kan skje, er det sterkt behov for opprydding internt i AIPCE, sier Elin Floberghagen.