Nødnett og pressevarsling

Hvordan fungerer infoflyten til pressen med det nye nødnettet? Vi trenger innspill til vårt møte om dette med utvalgte nødetater tirsdag 19. august.

Med nytt nødsamband mistet pressen en viktig kanal for varsling av hendelser. Tirsdag 19. august skal Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening møte representanter fra Politidirektoratet, Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Helsedirektoratet for å snakke om hvordan varsling fungerer i dag og mulige løsningsmodeller for varsling.

Møtet var egentlig varslet i 2011, men skjer altså først nå etter flere purringer fra presseorganisasjonene.

Har du innspill til hvordan varslingen til pressen fungerer eller annet som bør tas opp i denne forbindelse, ta kontakt med Kristine Foss i Presseforbundet.

Relevante dokumenter: