Mener forslag truer kildevernet

Forslag til ny lov om Etteretningstjenesten er så problematisk, at det bør forkastes.

Bare vissheten om at kommunikasjon kan bli lagret, vil føre til at kilder ikke tør ta kontakt med mediene. Forslaget utgjør et inngrep i ytringsfriheten som gjør at samfunnet kan gå glipp av viktig informasjon

Forslaget, som ble sendt på høring før jul, vil gi e-tjenesten mulighet til å samle inn, lagre og søke i elektronisk kommunikasjon. Hensikten er å ramme kommunikasjon som går ut av landet, men det er ingen tvil om at det også vil ramme kommunikasjon mellom norske borgere og personer som befinner seg i landet, ettersom mye kommunikasjon går via utenlandske servere. Selve innsamlingen skal vurderes av e-tjenesten selv, mens lagring krever kjennelse fra retten.

Vi mener forslaget i seg selv er alt for inngripende og innebærere overvåking av norske borgere. Vide fullmakter til e-tjenensten, kombinert med alt for svake kontrollmekanismer, gjør at dette etter vårt syn vil være et ulvolig inngrep i ytringsfriheten.

Les hele uttalelsen her.