Baneheia: Opptak fra seminaret og rapporten

Her finner du opptak fra seminaret og rapporten om Baneheia og mediene

Norsk Presseforbund og Stiftelsen Fritt Ord presenterer i dag en omfattende rapport om mediedekningen av Baneheia-saken gjennom to tiår.  

Her er rapporten

Rapporten inneholder tre selvstendige undersøkelser og analyser, samt læringspunkter til diskusjon i redaksjonene og i offentligheten.
– Vi mener det er viktig å sette et kritisk søkelys på mediedekningen av saken, gjennom ulike tidsperioder. Etter at Viggo Kristiansen ble frikjent etter å uriktig ha sonet en svært lang fengselsstraff, må også mediene gjøre en skikkelig gjennomgang av egen rolle. Vi håper denne rapporten vil gi et viktig bidrag til det, sier generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund.

– Å dyrke kritikk og selvkritikk er en forutsetning for at mediene skal kunne ha tillit i befolkningen. Derfor er det så viktig nå med interne og eksterne blikk på den helt spesielle historien som de mer enn 20 årene med Baneheia-dekning er: For å lære av den og hindre at noe lignende skjer igjen, sier direktør Knut Olav Åmås i Stiftelsen Fritt Ord.

Rapporten består av tre hovedkapitler:

  • En kvantitativ innholdsanalyse av rundt 3000 oppslag i åtte medier. Denne er gjort av medieanalysebyrået Retriever.
  • En undersøkelse blant aktuelle medier om dekningen, kildebruken og vurderingene i redaksjonene. Denne er gjort av gruppe journalister og redaktører, ledet av Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.
  • En forskeranalyse av mediedekningen, basert på innsiktene i kapittel 1 og 2, samt kvalitative intervjuer med pressefolk, advokater og støttespillere til Viggo Kristiansen. Denne er gjort av Kjersti Thorbjørnsrud, forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

OPPTAK FRA SEMINARET: