Medieåret 2019

Opptak fra Medieåret 2019, tirsdag 12.1. De siste PFU-tallene og aktuelle kommentarerer, samt debatt om mediens håndtering av kilder og Kildeutvalgets rapport.