Journalistprisen til Isungset

Den store journalistprisen gikk i år til Odd Isungset.Les juryens begrunnelse.

Den store journalistprisen for 2011 er tildelt Odd Isungset for hans utrettelige arbeid for å oppklare attentatet mot forlagssjef William Nygaard.

Juryen sier i sin begrunnelse:

Årets pris har noen overskrifter. Standhaftighet, engasjement, tålmodighet, grundighet og ikke minst ytringsfrihet. Den aller første setningen i Vær-varsom-plakaten lyder slik: Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati.

Store ord, som fort trekkes frem bare i festtaler. Svært sjelden føler vi nordmenn at ytringsfriheten vår virkelig er truet. Men årets prisvinner minner oss om at det å forsvare angrep på ytringsfriheten er blant de viktigste oppgavene vi i mediene har.

Datoen er 11. oktober 1993. Da skjedde det mest alvorlige angrepet på ytringsfriheten i det moderne Norge. Attentatet mot forlagssjef William Nygaard tok fra oss uskylden. Nygaard selv var aldri i tvil om at han ble angrepet fordi han hadde gitt ut Salman Rushdies bok ?Sataniske Vers?. Nesten 18 år senere er fremdeles ingen stilt til ansvar for drapsforsøket. Men det er ikke prisvinnerens feil.

Den store Journalistprisen for 2011 går til journalist Odd Isungset for hans uoppslitelige og grundige journalistiske arbeid for å oppklare drapsforsøket på forlagssjef William Nygaard den 11. oktober 1993.

I fjor høst kom boken ?Hvem skjøt William Nygaard?? En bok som fikk Knut Olav Åmås i Aftenposten til å skrive: ?En av de mest intense og urovekkende sakprosabøkene jeg har lest.? I boken har Odd Isungset samlet gamle og nye opplysninger om saken han har arbeidet med i nesten tjue år.

Politiet har sviktet i Nygaard-saken. Det tok for eksempel flere år før den iranske fatwaen mot Salman Rushdie ble gjort til et hovedspor. Politikerne, med noen få unntak, har sviktet. De ville ikke ta opp Nygaard-saken internasjonalt og nektet å møte Rushdie. Vi i mediene har også et ansvar for at denne saken ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener.

Bare én journalist bet seg fast som en klegg. Odd Isungset avslørte hvordan politietterforskningen var et skoleeksempel på hvordan etterforskning IKKE skal skje. Han hamret inn sammenhengen mellom fatwaen mot Rushdie og drapsforsøket på Nygaard. Han holdt i faste og løse tråder og nektet å gi seg. De ansvarlige i Justis-Norge har ikke fått fred. Han har holdt liv i en sak som kanskje ville vært lagt bort og glemt for lenge siden. Nå er saken åpnet på nytt. Det ville trolig ikke skjedd om det ikke hadde vært for Isungsets enestående journalistiske prosjekt.

Odd Isungset svarer på mange spørsmål gjennom sitt arbeid med Nygaard-saken, men han reiser også mange nye. Nødvendige spørsmål som foreløpig ikke har fått svar, men som man kan håpe blir stilt av Kripos, som nå etterforsker saken.

Den store Journalistprisen for 2011 blir gitt for gravende journalistikk på sitt beste. Odd Isungset har kunnskapene og nettverkene. Og han har ikke minst utholdenheten. De fleste andre ville ha gitt opp på et langt tidligere tidspunkt. Men Isungset nektet rett og slett å la det skje da alle ? etterforskere, myndigheter og medier sviktet ? kanskje fordi det var enklere å ?glemme? enn å forfølge alle de ubehagelig indisier som pekte mot at attentatet i virkeligheten var en direkte konsekvens av en drapsordre fra en utenlandsk statsleder.

I boken ?Hvem skjøt William Nygaard?? og i resten av sitt grundige arbeid med Nygaard-saken går Odd Isungset til kjernen i det journalistiske oppdraget. Han viser oss at attentatet er et alvorlig anslag, ikke bare mot en forlegger, men mot det frie ord. Og han minner oss om at også her i landet må ytringsfriheten forsvares.

Om Den store journalistprisen

Den store journalistprisen utdeles gjennom Norsk Presseforbund, som finansierer prisen sammen med Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Mediebedriftenes Landsforening, NRK, TV 2 og Den Norske Fagpresses Forening. Juryen har i år bestått av Annette Groth, Christian Lura, Aina Rønning, Alexandra Beverfjord, Erling Omvik, Kjell Øvre Helland og Per Edgar Kokkvold.

Prisen, som er på 100.000 kroner, skal gis til enkeltpersoner eller grupper som det siste året har gjort en særlig prisverdig innsats på journalistikkens område. Den kan være belønning for en enkeltstående prestasjon eller for journalistisk innsats over tid.