Høring: Viktig med innsyn hos politiet

Medieorganisasjonene advarer mot at Politiregisterforskriften griper inn i innsynsretten etter offentleglova.

Norsk Presseforbund har i dag sammen med Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening avgitt høringsuttalelse om endringer i politiregisterforskriften.

Politiregisterforskriften regulerer blant annet tilgangen til opplysninger fra politiet og påtalemyndigheten, et område som er av stor betydning for journalistikkens arbeidsvilkår. Derfor er det viktig at alle endringer i denne forskriften, også tar utgangspunkt i dette hensynet, skriver organisasjonene:

Mediene har en viktig oppgave i et demokratisk samfunn i å ettergå og omtale politiets virksomhet utover enkeltsaker. Politiets forebyggende virksomhet er av betydelig offentlig interesse, følgelig bør terskelen for å unnta dokumenter og opplysninger generelt legges høyt, skriver organsisasjonene.

Selv om det konkrete forslaget var en liten del av forskriften, benyttet organisasjonene anledningen til å ta opp en praksis der politiregisterforskriften griper inn i innsynsretten etter offentleglova. Organisasjonene mener for eksempel det er flere opplysninger i Kriminaletterretningsregisteret som er omfattet av innsynsretten etter offentleglova, som statistisk informasjon om omfang, geografiske forskjeller og type kriminalitet, og at det blir misvisende når departementet foreslår en bestemmelse som sier at opplysninger fra kriminaletteretningsregistre ikke kan utleveres:

Dette er opplysninger som sier noe om hva som gjøres, og hvor effektiv denne metoden er. Det er av allmenn interesse, og det er nødvendig for å kunne drive en kritisk journalistikk på politiets prioriteringer og effekten av denne metoden.

Les hele høringsuttalsen: 09.10.høringsuttalelse