Kildeutvalgets rapport

Her finner du Kildeutvalgets rapport og opptak fra fremleggelsen

Kildeutvalget, nedsatt av Norsk Presseforbund, la i dag tirsdag 5. november, frem rapporten om medienes forhold til kildene. Rapporten kan leses i sin helhet her:

Kildeutvalgets rapport: «Sa hun virkelig det?»

«Reglene for samspillet mellom kilde og redaksjon må være klare, de må være kjent og de må gjøre det forutsigbart hvilke rettigheter kildene har. Rapporten viser at det er her det svikter mest. Selv i én og samme redaksjon kan variasjonene være store, selv om alle holder seg innenfor Vær Varsom-plakaten. Mange journalister vet ikke hvordan selv nære kolleger klargjør premissene, avtaler sitatsjekk eller forholder seg til anonyme kilder. På sentrale felt er presseetikken i realiteten blitt individualisert. Til tross for Vær Varsom-plakatens bestemmelser finnes det i praksis ingen bransjestandard på et så viktig område som dialogen med kildene», skriver kildeutvalgets leder, Sven Egil Omdal.

Utvalget foreslår flere endringer i Vær Varsom-plakaten, og oppfordrer samtidig mediene til et enda mer aktivt forhold til presseetikken gjennom etiske husregler. Videre ber utvalget om at Norsk Presseforbund utarbeider en egen veileder for kildene.

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, mener kildeutvalget har gjort et svært grundig arbeid i å belyse utfordringer med medienes forhold til kildene. Hun oppfordrer til bred debatt om rapporten og dens anbefalinger, før styret i NP i slutten av november vil vurdere hvordan rapporten skal tas videre.

Kontakt:

Kildeutvalget leder, Sven Egil Omdal:        901 41 947

Generalsekretær Elin Floberghagen:         926 00 109

 

Opptak fra fremleggelsen på Litteraturhuset: