Fem fakta om initiativretten

Denne uka benyttet generalsekretæren i Norsk Presseforbund seg av den såkalte initiativretten. Her er fem fakta om denne spesielle ordningen.

1. I tillegg til den ordinære klageadgangen til PFU har Norsk Presseforbunds generalsekretær initiativrett.

2. Generalsekretæren kan på eget initiativ be utvalget behandle saker av stor prinsipiell interesse, eller saker hvor det er rimelig å gi den eller dem saken gjelder, bistand til å fremme den.

3. Initiativretten er ikke personlig, men knyttet til rollen/institusjonen NPs generalsekretær.

4. Initiativretten har vært benyttet 39 ganger siden 1991.

5. De siste fem årene er den benyttet 9 ganger. Det ser slik ut:

Antall002439

År
2010
2011
2012
2013
2014*
Totalt

*pr. 15.10.2014

Her kan du lese hva de ulike sakene handlet om:

* Sak 276/12: Initiativretten ved Norsk Presseforbunds generalsekretær mot Tønsbergs Blad (nett)

* Sak 275/12: Initiativretten ved Norsk Presseforbunds generalsekretær mot Sandefjords Blad (nett)

* Sak 009/13: Initiativretten, ved Norsk Presseforbunds generalsekretær mot Teknisk Ukeblad

* Sak 065/13: Initiativretten ved Norsk Presseforbunds generalsekretær mot Klikk.no

* Sak 175/13: Initiativretten, ved Norsk Presseforbunds generalsekretær mot Dagens Næringsliv

* Sak 174/13: Initiativretten, ved Norsk Presseforbunds generalsekretær mot Hegnar Online (nett)

* Sak 128/14: Initiativretten, ved Norsk Presseforbunds generalsekretær mot Costume

* Sak 129/14: Initiativretten, ved Norsk Presseforbunds generalsekretær mot Costume Living

* Sak 310/154: Initiativretten, ved Norsk Presseforbunds generalsekretær mot Buzzit (ikke behandlet ennå).