Den store journalistprisen 2016

Frist for nominasjon til Den store journalistprisen 2016 er 18. januar.

Prisen for 2016 skal tildeles en medarbeider eller en gruppe medarbeidere som

det siste året har gjort en særlig prisverdig innsats på journalistikkens område.

Hensikten med prisen er å oppmuntre til og hedre kvalitet i journalistikken. Prisen

kan være en belønning for en enkeltstående prestasjon eller for journalistisk arbeid

over tid. Den kan tildeles medarbeidere innenfor alle journalistiske områder og plattformer.

Den store journalistprisen, som er på 100 000 kroner, utdeles gjennom Norsk

Presseforbund. Bak prisen står Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening,

Mediebedriftenes Landsforening, Norsk rikskringkasting, TV 2 og Fagpressen.

En jury oppnevnt av Norsk Presseforbunds styre kårer prisvinneren. Juryleder er Harald Stanghelle i Aftenposten.

Enhver kan sende inn forslag på kandidater til Den store journalistprisen.

Forslagene skal være begrunnet, og må sendes innen 18. januar til:

Norsk Presseforbund, Rådhusgt. 17, 0158 Oslo, eller kls@presse.no