Den nye Vær Varsom-plakaten

Vær Varsom-plakatens regler om medienes kildebruk er endret, og ny plakat trer i kraft fra 1. januar 2021.

Revisjonen av Vær Varsom-plakaten (VVP) startet med kildeutvalgets rapport om medienes kildebruk. Rapporten har bidratt til mange viktige etikk-diskusjoner i bransjen, både i den enkelte redaksjon og i presseorganisasjonene. Forslagene til endringer i VVP har vært på en bred og åpen høring, og har også blitt behandlet av styret i Norsk Presseforbund i tre omganger. Styret har vedtatt endringer i totalt seks VVP-punkter.

-Jeg håper den nye Vær Varsom-plakaten vil gjøre forholdet mellom kildene og mediene bedre. Vi må ta på alvor at mange er usikre i møtet med journalister, og da er det viktig at VVP har klare kjøreregler for god kontakt med kildene. Nå gjøres det enda tydeligere at premissene for intervjuet skal klargjøres, at folk skal siteres korrekt og hvis det inngås avtale om sitatsjekk skal det være tydelig hva denne går ut på. I tillegg er det tatt inn et nytt krav om at mediene ikke må misbruke folks manglende medieerfaring, sier generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund.

Den nye Vær Varsom-plakaten trer i kraft fra 1. januar 2021. Her er de seks nye punktene:

VVP 3.1: Kilden for informasjon skal som hovedregel identifiseres, med mindre det er i konflikt med kildevernet eller hensynet til tredjeperson. Kilder bør som hovedregel ikke få fremsette negative personkarakteristikker anonymt.

VVP 3.3: Det er god presseskikk å klargjøre premissene i kontakten med kilder. Hvis det inngås avtale om sitatsjekk, bør det gjøres klart hva avtalen omfatter og hvilke frister som gjelder. Redaksjonen selv avgjør hva som endelig publiseres.

VVP 3.6: Av hensyn til kildene og pressens uavhengighet har ingen rett til å få utlevert upublisert materiale.

VVP 3.7: Kilder skal gjengis korrekt. Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Ingen kilder har krav på å bli gjengitt i sin helhet.

VVP 3.8: Hvis det er avtalt sitatsjekk, skal denne primært bidra til å sikre at kilden er gjengitt korrekt og til korrigering av faktiske feil. Ingen uten redaksjonell myndighet kan gripe inn i redigering og presentasjon av redaksjonelt materiale.

VVP 3.9: Opptre hensynsfullt i det journalistiske arbeidet. Misbruk ikke andres følelser, manglende medieerfaring, uvitenhet eller sviktende dømmekraft. Husk at mennesker i sjokk eller sorg er mer sårbare enn andre.

 

Hele plakaten kan leses her.