Bymiljøetaten i Oslo avviser pressekrav

For ikke lenge siden ble flere NRK-journalister nektet å gjøre opptak på Youngstorget fordi de manglet tillatelse. Nå avviser Bymiljøetaten i Oslo at dette er i tråd med praksis.

– Vel ivrig vekter. Man trenger selvsagt ikke spørre om lov til å ta intervjuer på gaten i Oslo, var byrådsleder i Oslo Stian Berger Røslands ( @Byraadslederen) første kommentar på twitter da  saken ble omtalt i Journalisten.

Bakgrunnen var at et NRK-team ble nektet å filme på Youngstorget av en vekter fordi de manglet tillatelse. Dette fikk både Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening  til å reagere:

Uakseptabelt
«Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening vil understreke at vi ikke kan akseptere et generelt krav om forhåndstillatelse for å drive journalistisk virksomhet på offentlig sted, og med allmenn ferdselsrett. Dette strider mot grunnleggende prinsipper om presse- og ytringsfrihet. Krav om varsling på forhånd kan eventuelt bare aksepteres når det er nødvendig av hensyn til sikkerhet eller fordi den journalistiske virksomheten innebærer opprigg el. som kan påvirke fremkommelighet og ferdsel i området», skrev de i et brev til Bymiljøetaten.
I samme brev ble det stilt spørsmål ved om inngrepet fra securitasvakten var i tråd med praksis og i så fall hva som var hjemmelen for et slikt krav.

Krever ikke tillatelse
Forrige uke mottok foreningene svar fra Bymiljøetaten som kunne bekrefte at «det ikke kreves søknad om tillatelse eller betaling av leie i forbindelse med nyheter og reportasjer som ikke begrenser tilgang eller hindrer øvrige brukere på området», og at forhåndstillatelse kun kan kreves for virksomhet som er av en viss varighet, omfang og/eller hvor det etableres midlertidige innretninger som begrenser allmenhetens ferdsel eller som utgjør en sikkerhetsrisiko.

– Bra å høre, men kanskje lurt å sørge for opplæring av «vel ivrige vektere» var svaret Presseforbundet ga  Byrådslederen på twitter (utsnitt over).

Les hele svaret fra Bymiljøetaten