Bloggere under Vær Varsom-plakaten

Er du en frittstående utgiver eller blogger som ønsker å knytte deg til Vær Varsom-plakaten og det presseetiske arbeidet? Slik går du frem.

Styret i Norsk Presseforbund har vedtatt at frittstående utgivere, for eksempel bloggere, kan søke om å knytte seg til Vær Varsom-plakaten direkte, uten å være medlem i Norsk Presseforbund.

En utgiver/blogger som blir godkjent, kan merke sitt redaksjonelle produkt med «Presselappen», (se http://presse.no/designprofil/ ) det vil si det etablerte merket som viser at man følger pressens etablerte etiske regler, slik de er utformet i Vær Varsom-plakaten.

Hvis du ønsker å søke om en slik tilknytning, må du fylle ut dette:

 • Navn på journalistisk produkt:
 • Kontaktadresse/Nettadresse:
 • Beskriv kort redaksjonelt formål:
 • Hvem er ansvarlig:

DU må også bekrefte at du er innforstått med at «Presselappen» viser at du gjennom ditt redaksjonelle produkt arbeider på grunnlag av retten til fri informasjon og hensynet til faglig integritet i samsvar med Vær Varsom-plakaten.

Prisen for en slik merking og tilknytning er 7000,- i året.

Dette sendes til pfu@presse.no.

 

FAKTA:

 • 13. juni 2014: Styret i NP vedtar at frittstående utgivere og andre redaksjonelle miljøer kan bli medlem av NP mot et årlig økonomisk bidrag. Nye medlemmer må ihht vedtektene, godkjennes av styret.
 • 19. september 2014: Styret nedsetter en arbeidsgruppe for å vurdere konsekvenser av vedtaket om at «frittstående utgivere og andre redaksjonelle miljøer» kan vise at de følger Vær Varsom-plakaten og foreslå eventuelle andre endringer og/eller praksis for godkjenning av søkere.
 • 13. april 2015: Styret fatter følgende vedtak:
 • Med frittstående utgivere skal forstås enkeltpersoner/miljøer som driver profesjonell journalistikk i/fra Norge.
 • Enkeltpersoner som utgir et redaksjonelt produkt som oppfyller kriteriene i VV-plakaten, kan merke dette med «Presselappen» hvis vedkommende er medlem i en av NPs eierorganisasjoner.
 • Enkeltpersoner som ikke er tilknyttet NPs eierorganisasjoner, men som likevel driver profesjonell redaksjonell virksomhet basert på fri og uavhengig journalistikk, kan merke denne med «Presselappen» gjennom å få positivt svar på en enkel søknad til NP og en årlig avgift på 7000 kroner.
 • Hvis miljøer/enkeltpersoner ikke kvalifiserer for medlemskap i noen av grunnorganisasjonene, kan de heller ikke bruke «Presselappen».
 • En søknad om bruk av «Presselappen» skal inneholde en kortfattet redegjørelse av det redaksjonelle produktets formål og innhold, samt en forsikring om at den ansvarlige søkeren aktivt forplikter seg til å følge VV-plakaten.
 • Søknader behandles av NPs arbeidsutvalg (NPAU) på bakgrunn av en innstilling fra sekretariatet. Styret orienteres i påfølgende styremøte.
 • Det oppnås ikke medlemskap i NP gjennom denne ordningen. Den er kun ment som tilknytning til og forpliktelse av de presseetiske regler. 
 • En merking med Presselappen og en tilknytning til VV-plakaten innebærer at man også kan bli klaget inn til PFU.