Ber om rapport av medienes omgang med kilder

Norsk Presseforbund tar initiativ til en rapport om medienes omgang med kilder. Dette skjer på bakgrunn av VGs dekning av Bar Vulkan-videoen og de alvorlige feilene som der ble begått. Rapporten vil ikke begrenses til VG, men beskrive utfordringer og fallgruver med kildebruk i et presseetisk perspektiv, herunder;

  • Medienes omgang med ulike typer kilder
  • Bruk av anonyme kilder, kildevern, upublisert materiale mv.
  • Vurdering av sitatpraksis og sitatregler
  • Vurdering av Vær Varsom-plakatens bestemmelser om å klargjøre premissene, og medienes praksis

 

– Jeg er opptatt av at VG-saken fører til diskusjon og læring i hele pressen. Derfor tar jeg initiativ til at det gjøres et bredere arbeid, og jeg håper rapporten vil gi oss et bedre innblikk i et område som er avgjørende viktig for tilliten og troverdigheten til journalistikken, sier NPs generalsekretær, Elin Floberghagen.

Sven Egil Omdal er spurt om å lede arbeidet. Omdal har lang erfaring fra journalistikken, både som journalist og redaktør. Han har hatt en rekke tillitsverv, ikke minst som tidligere leder av Pressens Faglige Utvalg.

Øvrig medlemmer i utvalget, tidsramme og mandat er ikke avklart ennå, og NP vil komme tilbake med mer informasjon.

 

Kontakt:

Generalsekretær Elin Floberghagen, 926 00 109  /elin@presse.no