Arild Kveldstad er ansatt som rådgiver i NP

Mangeårig redaktør i Aftenposten, Arild Kveldstad, er ansatt som rådgiver i Norsk Presseforbund.

Kveldstad skal særlig arbeide med presseetikk, både gjennom saksbehandling av PFU-klager og utadrettet virksomhet.

– Jeg er veldig glad for å få Arild på laget og er sikker på at han vil bidra til å gjøre det presseetiske arbeidet vårt enda bedre. Hans bakgrunn som etikkredaktør i en av Norges største aviser, gir ham en unik erfaring til å håndtere et økende antall klager til PFU. Dessuten vil han kunne bidra sterkt til å øke kunnskapen om hvor viktig presseetikken er, både i redaksjoner og hos publikum, sier generalsekretær Elin Floberghagen.

Arild Kveldstad har jobbet i Aftenposten siden 1985, i mange ulike leder- og redaktørroller. I perioden fra 2014-2018 var han stabssjef og etikkredaktør.

– Journalistikken i Norge har på mange områder aldri vært bedre. Men god presseetikk er avgjørende for å opprettholde en høy journalistisk standard. Da må diskusjoner om presseetikk være en vesentlig del av det daglige arbeidet i redaksjonene. Min erfaring er også at systematisk kursing og trening er nødvendig. Ikke for å gjøre oss mer forsiktige, men tvert imot gjøre oss så trygge i de etiske vurderingene at vi kan ta nødvendige, tøffe valg når kritikkverdige forhold skal avsløres. Jeg ser frem til å jobbe i et fagmiljø med mye kunnskap på dette området, og til å være med på å dele kunnskap og økt oppmerksomhet rundt presseetikken, sier Arild Kveldstad.

Kveldstad begynner i presseforbundet 25. mai.