Alle må søke om ny tilgang til domstolenes pressesider

Domstolene har fått ny løsning for elektroniske pressesider og ber alle brukere om å søke tilgang og registrere seg på nytt. De gamle sidene slutter å virke 12. mai.

12. mai i år får domstol.no ny løsning. Som følge av dette må alle dagens brukere søke om ny tilgang umiddelbart.

Domstoladministrasjonen (DA) opplyser til Presseforbundet at man har rettet opp feil og tatt hensyn til innmeldte ønsker i de nye nettsidene. «Informasjonssikkerheten er svært god og pressesidene er nå mer brukervennlige. Publiseringen er også forenklet for domstolene», opplyser seniorrådgiver Iwar Arnstad.

For media er dette de viktigste endringene:

Journalister må søke på nytt
Dagens pressesider er operative fram til 11. mai, og med ny løsning må alle brukere søke på nytt.
For at Domstoladministrasjonen skal rekke å behandle alle søknadene anbefaler DA brukere å søke om pressetilgang så snart som mulig her. Som før må søknaden begrunnes (hvilken redaksjon du evt. tilhører og hvorfor du trenger tilgang). Dessuten vil det i forbindelse med godkjenning gå epost til den søker har oppgitt som redaksjonelt ansvarlig med info om at personen har søkt og oppfordring om å varsle hvis det er en person som ikke bør ha adgang.

Krever pålogging
For best mulig sikkerhet er det tre påloggingsmuligheter til de nye pressesidene: BankID http://eid.difi.no/nb/bankid, Buypass http://eid.difi.no/nb/buypass eller Commfides http://eid.difi.no/nb/commfides.

Hva er nytt?
Både berammingslister, avgjørelser og tiltaler har ifølge DA blitt mer oversiktlige. Bruker kan nå også markere «sine» saker i berammingslisten, slik at man kan holde oversikt over aktuelle interessante saker.
Adressen til pressesidene etter 11. mai er https://presse.domstol.no
Inntil da vil fortsatt pressesidene på adresse www.domstol.no/presse være operative.

Sidene utvikles fremover, og den nye løsningen gir muligheter til automatisk overføring fra Lovisa og at flere avgjørelser kan publiseres. Dersom avgjørelser med begrensninger i offentligheten skal publiseres på pressesiden, kreves iflg. DA lovendring.