PFU-statistikk 2023

Flere klager, og flere fellelser, men også rekordmange inngåtte minnelige ordninger. Det er resultatet etter klagebehandlingen i 2023.

Oppsummering – hovedfunn:

 • Økt antall klager til PFU etter nedgang i 2022. Det er registrert 696 klager inn i 2023, mot 647 i 2022. Omtrent halvparten av klagene må imidlertid avvises grunnet formelle mangler
  (jf. Krav til klagen i PFUs vedtekter, §4).
 • Flere klager behandlet: PFU har vurdert 277 klager i 2023 mot 227 i 2022.
  En årsak til den kraftige økningen er en masseklage mot 32 Amedia-aviser som hadde publisert samme artikkel; alle redaksjonene ble felt på VVP 3.2 og 4.14.
 • 149 har fått full behandling (101 i 2022, mot 142 i 2021 da ble det avholdt ett ekstra møte).
 • Fellingsprosenten er på drøyt 64 % (mot 48,5 % i 2022, og 51 % i 2021) i saker som har gjennomgått full behandling. Merk! En stor del av økningen skyldes masseklagen mot 32 Amedia-aviser.
  Fellingsprosenten er på drøyt 34,5 % (mot 21,5 % i 2022, og 29 % i 2021) om man inkluderer klager som har fått forenklet behandling.
 • Fremdeles VVP 4.14 (samtidig imøtegåelse) og 3.2 (kildekritikk og opplysningskontroll) som topper fellingsstatistikken: 57 ganger har PFU konkludert med brudd på VVP 4.14, og 55 ganger på 3.2. I 42 saker er det henvist til både 3.2 og 4.14 i fellingsgrunnlaget (32 av disse er masseklagen).
  Samtidig er det satt ny rekord i antallet ganger PFU har felt på VVP 4.8, «barnepunktet»: 15 ganger er medier felt for ikke å ha tatt tilstrekkelig hensyn til konsekvensene omtalen kan ha for barn.
 • 53 klagesaker endte med at mediene gikk fri etter full behandling (52 i 2022), og 128 klager etter forenklet behandling (126 i 2022).
 • PFU har behandlet klager mot 126 medier (95 i 2022). Totalt er 74 medier felt av PFU i 2023 (38 i 2022).
 • Et stort flertall av mediene som felles er lokalaviser.
 • 48 ganger har klagesaker løst seg i minnelighet mellom partene. Det er en markant økning fra 31 i 2022, 27 i 2021, og 23 i 2020.
 • NRK har flest brudd (5), men også flest klager (17) og flest minnelige løsninger (6).

Her er en utvidet presentasjon av PFU-statistikk 2023 som ble fremlagt under arrangementet Etikkåret 2023.
Alfabetisk oversikt – innklagede redaksjoner og utfallet av klagebehandlingen