Dette mener NP

2011

mai

Krever åpne dører i Treholt-saken

Flere medier har gått sammen om å kreve at gjenopptakelseskommisjonen endrer sin beslutning…

les mer

Viktig seier for Naturvernforbundet…

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) har i flere år forsøkt å få ut skriftlig informasjon…

les mer

Nekter å gi ut miljøinformasjon

Naturvernforbundet har siden 2005 kjempet for å få ut informasjon om de gamle "eventyrskogene"…

les mer

Medhold i Lagmannsretten…

I flere år har Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) forsøkt å få ut skriftlig kartinformasjon…

les mer

Mer innsyn i partifinansieringen

Regjeringen varsler strengere regler for innsyn i politiske partiers pengebruk. Dette melder…

les mer

Fikk se budsjett etter…

Etter klage fra Romerikes Blad måtte politikere og administrasjonen i Skedsmo kommune endre…

les mer

Høring om endringer i…

Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag ber om at det presiseres i forskriften…

les mer

april

NOU 2010:14 Mediestøtteutvalgets…

Norsk Presseforbunds høringsuttalelse til Mediestøtteutvaglets innstilling.

les mer

Høring om endringer i…

Medieorganisasjonene Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes…

les mer

januar

Endringer i arkivforskriften

Pressorganisasjonene protesterer mot at Kulturdepartementet vil gjøre det til en frivillig sak for forvaltningen…

les mer

2010

november

Forslag til endringer i…

Høringsuttalelse fra Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Norsk Journlistlag og Mediebedriftenes…

les mer

september

NOU 2010:2 Håndhevelse…

Felles høringsuttalelse fra Norsk Journalistlag, Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening om endringer…

les mer

juni

NOU 2009:15 Skjult informasjon…

Norsk Presseforbund mener det er behov for kraftigere tiltak enn det Metodekontrollutvalget foreslår…

les mer

april

Høring datalagringsdirektivet

Norsk Presseforbund gir i sin høringsuttalelse ikke tilslutning til implementering av datalagringsdirektivet…

les mer

Høring datalagringsdirektivet

Norsk Presseforbund gir i sin høringsuttalelse ikke tilslutning til implementering av datalagringsdirektivet…

les mer

januar

Høring i Stortingets finanskomité…

Mandag 11. januar var det åpen høring i Finanskomiteén på Stortinget i forbindelse med Fremskrittspartiets…

les mer

2009

november

Etterkontroll av personopplysningsloven

I en felles høringsuttalelse mellom Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening går man inn for…

les mer

mai

Forslag til endringer i…

Norsk Presseforbund støtter forslaget om å lovfeste retten til innsyn i benådningssaker, og mener…

les mer

2007

november

Høring om sjekkheftejournalistikk

Les høringsuttalelsene i forbindelse med forslaget til det nye "sjekkheftepunktet" i Vær…

les mer

Utkast til ny offentlighetsforskrift

Høringsuttalelse fra Offentlighetsutvalget i Norsk Presseforbund til Justisdepartementets forslag til…

les mer

oktober

Utkast til forskrift til…

Felles høringsuttalelse fra Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening om utkast til forskrift til…

les mer