Dette mener NP

2011

mai

Påmelding til allmøte…

Mandag 23.mars 2009 kl 10-12.00 arrangerer Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalg, i samarbeid med…

les mer

Anbefaler klagerett for…

anbefaler ankerett for mediene for lukkede rettsdører. Dette framgår av en rapport som ble…

les mer

Kristiansand Kinodrift…

Etter klage fra NRK-journalist Tarjei Leer-Salvesen har Fylkesmannen i Vest-Agder kommet til at Kristiansand…

les mer

Havneselskap omfattet av…

Karmsund Havnevesen IKS er et heleid offentlig selskap, eid av seks kommuner. I utgangspunktet var det…

les mer

Boligstiftelse må gi innsyn

Etter klage fra Øksnesavisa må Øksnes Boligstiftelse gi fullt innsyn i sin virksomhet, også tilbake…

les mer

Forvirrende om innsyn i…

Flere avgjørelser fra ulike Fylkesmenn gjør det vanskelig å avgjøre hvilke kinoer med offentlig eierskap…

les mer

Interkommunalt selskap…

Da avisa Gudbrandsdølen Dagningen (GD) ble nektet innsyn i det interkommunale renovasjonsselskapet GLØR,…

les mer

Kraftselskap omfattet av…

NRK Møre og Romsdal har fått medhold fra Fylkesmannen på at vi har krav på innsyn i tre av de største…

les mer

Tekstmeldinger ikke unntatt…

Etter klage til Sivilombudsmannen har Dagens Næringslivs journalist Trond Sundnes fått medhold i sin…

les mer

Ber Sivilombudsmannen granske…

Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalg ber Sivilombudsmannen vurdere om departementet har brutt loven…

les mer

Enstemmig mot offentlig…

Et enstemmig styre i det offentlige eide selskapet Haugaland Kraft AS går inn for at selskapet ikke…

les mer

Mer innsyn i kraftbransjen

Den nye innsynsloven, som trådte ikraft 1.1.2009, åpner for mer innsyn i kraftbransjen. Kraftselskaper…

les mer

Avviser behandling av Kulturrådklage

Sivilombudsmannen har avvist Presseforbundets klage over Kulturdepartementets…

les mer

Tvilsomt hemmelighold

Kunnskapsdepartementet har en tvilsom forståelse av taushetspliktreglene for innsyn i statistisk materiale.…

les mer

Klager Treholt-avhør inn…

Presseorganisasjonene ber Sivilombudsmannen vurdere lovligheten i at Gjenopptakelseskommisjonen vil avhøre…

les mer

Krever åpne dører i Treholt-saken

Flere medier har gått sammen om å kreve at gjenopptakelseskommisjonen endrer sin beslutning…

les mer

Viktig seier for Naturvernforbundet…

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) har i flere år forsøkt å få ut skriftlig informasjon…

les mer

Nekter å gi ut miljøinformasjon

Naturvernforbundet har siden 2005 kjempet for å få ut informasjon om de gamle "eventyrskogene"…

les mer

Medhold i Lagmannsretten…

I flere år har Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) forsøkt å få ut skriftlig kartinformasjon…

les mer

Mer innsyn i partifinansieringen

Regjeringen varsler strengere regler for innsyn i politiske partiers pengebruk. Dette melder…

les mer

Fikk se budsjett etter…

Etter klage fra Romerikes Blad måtte politikere og administrasjonen i Skedsmo kommune endre…

les mer