Dette mener NP

2011

mai

Hvilke selskaper må følge…

Tips oss gjerne hvis du har en avgjørelse på et selskap som ikke står her! Listen oppdateres!

les mer

Må offentliggjøre opplysninger…

Journalist Fred Harald Nilssen i bladet Utdanning har fått medhold fra Kunnskapsdepartementet…

les mer

Etterlyser evaluering av…

Nå er det på høy tid at departementet starter arbeidet med evaluering av offentleglova, ihvertfall…

les mer

Fikk innsyn i hemmelig…

Etter klage fra journalist Ina Gundersen i Stavanger Aftenblad må Sola kommune likevel offentliggjøre…

les mer

Felles protest mot frivillig…

Pressorganisasjonene protesterer mot at Kulturdepartementet vil gjøre det til en frivillig…

les mer

Ulovlig hemmelighold av…

Oslo kommunen har hemmeligholdt mer enn det er hjemmel for i loven i forbindelse med innsyn i anbudsdokumenter.…

les mer

Skal granske ansettelser…

Sivilombudsmannen skal se nærmere på innsynspraksisen ved ansettelser av ledere i det offentlige. I…

les mer

Får innsyn i Sunnhordland…

Etter klage fra journalist Torstein Nymoen i Haugesunds Avis har Fylkesmannen i Hordaland…

les mer

Eidsiva Energi AS må følge…

Fylkesmannen i Hedmark har fastslått at det 100 prosent eide Eidsiva Energi AS er omfattet…

les mer

Haugaland Kraft ikke omfattet…

Fylkesmannen i Rogaland har fastslått at kraftselskapet Haugaland Kraft ikke er omfattet…

les mer

Krever åpenhet om politirapportering

21 av totalt 27 politidistrikt sier nei til innsyn i sine årsrapporter. Politidirektoratet mener hemmelighold…

les mer

Klarere regler om møteoffentlighet

Stortinget har vedtatt endringer i kommuneloven som tydeliggjør møteoffentlighet som et…

les mer

Politidirektoratet ga innsyn…

Først etter klage ga Politidirektoratet fullt innsyn i dokumenter tilknyttet vurdering av spørsmålet…

les mer

Offentlige ansettelser…

Sivilombudsmannen vil se nærmere på praktiseringen av åpenhet i forbindelse med ansettelser i det…

les mer

Må offentliggjøre hemmelig…

Etter klage fra Bergensavisen ved journalist Anders Haga må Bergen kommune frigi en hittil hemmelig…

les mer

Dyremishandling kan bli…

All informasjon om dyremishandling som befinner seg hos Mattilsynet kan heretter bli hemmeligstemplet.…

les mer

Ny innsynslov til danskene

Onsdag la det danske Justisministeriet fram utkast til ny offentlighetslov for Folketinget.…

les mer

Skoletall fremdeles hemmelig

Kunnskapsdepartementet mener fremdeles opplysninger om hvor mange elever i Nittedal kommune som de siste…

les mer

Rådmannssøkere frykter…

Ti av 13 søkere til rådmannsstillingen i Moss trakk seg da det ble kjent de måtte føres opp på den…

les mer

Godtar lukkede avhør i…

Sivilombudsmannen mener åpenhet ved Gjennopptakelseskommisjonens behandling av Treholt-saken utvilsomt…

les mer

Hemmelige anbudsdokumenter

Oslo kommune mener leverandørene selv er nærmest til å vurdere hva som er forretningshemmeligheter.…

les mer