Dette mener NP

2011

juni

Innsyn i skjenkerapport

Bergensavisen begjærte innsyn i en rapport om skjenking av alkohol på et serveringssted. Begjæringen…

les mer

Dokumentinnsyn i serverings-…

Fylkesmannen i Oppland imøtekommer 12. januar 2005 Gudbrandsdølen Dagningens (GD) klage og frigir hele…

les mer

Uformelle samlinger av…

Fylkesmannen i Hordaland gir Hordaland Folkeblad 16. november 2004 medhold i at lukkede, uformelle samlinger…

les mer

Offentlighet og evalueringsutvalget…

Lovavdelingen har i et notat av 20. januar 2005 vurdert spørsmål som reiser seg ved utlevering av dokumenter…

les mer

GD fikk innsyn i kirkestrid

Det har over tid pågått en bitter strid innen kirken i Skjåk kommune i Gudbrandsdalen. Ved ett tilfelle…

les mer

Innsyn i søkerliste til…

Gudbrandsdølen Dagningen og Norsk Presseforbund fikk medhold hos Sivilombudsmannen 18. mars 2005 på…

les mer

Referatforbud opphevet

Norsk Presseforbund klaget 22. mars 2005 på Oslo tingretts beslutning om begrensninger i referatoffentligheten…

les mer

Protester mot regelverket…

Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund møtte 6. april 2005 Stortingets samferdselskomité, og…

les mer

Referatforbud opphevet

Borgarting lagmannsrett ga 8. april 2005 Drammens Tidende og Buskeruds Blad fullt medhold i sitt kjæremål…

les mer

Protokollering

En orienteringssak i Engerdal kommunestyre ble behandlet bak lukkede dører. Verken orienteringssaken…

les mer

Ot.prp. nr.102 (2004-2005)

Ot.prp. nr.102 (2004-2005) Om lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)…

les mer

Kritiserer hemmelige advokatpriser

Saken gjelder en klage til Sivilombudsmannen fra Bergens Tidende om innsyn i en rekke dokumenter som…

les mer

Saksbehandlingstid i saker…

Sivilombudsmannen vurderer her Helsetilsynet i Oslo og Akershus sin saksbehandlingstid i saker…

les mer

Nokas-saken

I forbindelse med behandlingen av den såkalte NOKAS-saken, som starter i Stavanger tingrett mandag 19.…

les mer

Innsyn i søkerliste til…

Bergens Tidende henvendte seg til ombudsmannen i forbindelse med at Utenriksdepartementet hadde avslått…

les mer

Nye bestemmelser om berammingslister

I henhold til Justisdepartementets vedtak av 18. august trer det i kraft fra 1. september…

les mer

NOKAS-saken

Aftenposten, med støtte av Norsk Presseforbund, henvendte seg i brev av 29. juni i år til…

les mer

Helsetilsynets praksis…

Avisenes Nyhetsbyrå klagde 8. juli 2005 Helsetilsynets praksis for offentliggjøring av dokumenter…

les mer

Forslag til offentlighetslov

Justisdepartementet la fredag 7. oktober 2005 på nytt frem forslag til ny offentlighetslov, jf. …

les mer

Hemmeligholder alt –…

Ringerike kommune og Ringeriks Kraft har begge bestemt seg for at all korrespondanse mellom kraftselskapet…

les mer

Fikk innsyn i søkerliste

Sandefjords Blad har fått medhold i en klage på manglende innsyn i søkerlisten til stillingen som…

les mer