Dette mener NP

2011

juni

Tall bekrefter hemmelighold…

ABC-nyheter har innhentet statistikk over departementenes avslag på innsyn. Tallene viser at hvert femte…

les mer

Større fokus på ytringsfrihet…

Sivilombudmannen varsler at han i tiden fremover vil være spesielt oppmerksom på kommunale instrukser…

les mer

Regjeringen tar ikke kritikk…

Sivilombudsmannen, Norsk Presseforbund og Offentlighetsutvalget reagerer strekt på ABC-nyheters oppslag…

les mer

Universitetsstyre kritiseres…

Universitetsstyret i Bergen får kritikk fra ulike hold etter universitetsavisen På Høyden skrev om…

les mer

Få klager på hemmelighold

Ifølge ABC Nyheter er det få som klager over avslag på innsynskrav. Av nesten 9000 avslag i 2006 var…

les mer

Offentlig elektronisk postjournal…

Departementet lover at den nye tjenesten med Offentlig elektronisk postjournal (OEP) skal være på plass…

les mer

NTB vant frem i Høyesterett…

Høyesteretts kjæremålsutvalg har gitt Norsk Telegrambyrå (NTB) medhold etter de påkjærte Borgarting…

les mer

Nok et referatforbud opphevet…

Bergensavisen vant frem i Høyesterett etter den påkjærte Gulating Lagmannsretts kjennelse om forbud…

les mer

Miljørådgiver får ikke…

Ifølge Kommunal Rapport får miljøvernrådgiveren i Porsgrunn kommune ikke uttale seg om hvilke miljøkonsekvenser…

les mer

Rådmann u.off.

Prosessen rundt videreansettelse av rådmannen i Hammerfest har vært preget av hemmelighold av dokumenter…

les mer

Full tilgang til skattelistene!

Regjeringen foreslo i dag å endre reglene for innsyn i skattelister slik at pressen får utlevert fullstendige…

les mer

Hemmelige klasselister

Informasjon om hvem som går på skolen må holdes hemmelig. Dette mener ihvertfall Datatilsynet som…

les mer

Medhold fra Sivilombudsmannen…

Ombudsmannen gir ABC-nyheter medhold i at departementet ikke kan kalle en rapport som var utarbeidet…

les mer

Regjeringen må svare for…

Opposisjonen på Stortinget krever svar fra regjeringen på hvorfor ett av fem dokumenter i departementene…

les mer

Styrevervregisteret har…

I går åpnet nettstedet Styrevervregisteret.no - et nettsted som skal bidra til mer åpenhet rundt roller…

les mer

Offentlig elektronisk postjournal…

Det er ventet at Offentlig elektornisk postjournal (OEP) vil være tilgjengelig fra 1. januar 2008. Dermed…

les mer

Ulovlig hemmelighold av…

Bærum kommunes hemmelighold av kjøpskontrakt var ulovlig. Dette fastslår Fylkesmannen i Oslo og Akershus…

les mer

Nekter å følge miljøklagenemndas…

Oljeselskapet ConocoPhilips (CPS) nekter å godta vedtaket fra Klagenemnda for miljøinformasjon om gi…

les mer

Klager over utsatt offentlighet

Brønnøysund Avis godtar ikke kommunens beskjed om at den juridiske vurderingen av et kommunestyremedlems…

les mer

Få med deg Åpenhetstinget…

26. september 2007 arrangerer offentlighetsutvalget i Norsk Presseforbund historiens første Åpenhetsting!

les mer