Dette mener NP

2011

juni

Nytt medlem i offentlighetsutvalget

Advokat i Norsk Journalistlag, Ina Lindahl, ble i dag oppnevnt som nytt medlem i Offentlighetsutvalget.

les mer

Veileder til ny offentlighetslov

Justisdepartementet har i dag publisert en veileder til den nye offentlighetsloven.

les mer

Tar diskusjonen i lukket…

Folkevalgte i Gjestal kommune skal ha gjennomført tre lukkede gruppeledermøter før budsjettet for…

les mer

Sunnmøringen seiret i…

Sunnmøringen nektet å godta at Stranda formannskap ikke fulgte regler om møteoffentlighet da det møttes…

les mer

Søgne kommune får kritikk…

Statsarkivet i Kristiansand påpeker flere mangler ved Søgne kommunes journalføringspraksis, og varsler…

les mer

Kleppa krever mer åpenhet…

I et tre sider langt brev til samtlige kommuner og fylkeskommuner krever kommunal- og regionalministeren…

les mer

Gjennomgang av den nye…

På Justisdepartementets hjemmeside ligger det nå ute kursmateriale fra opplæring i ny offentlighetslov.

les mer

Ombudsmannnskritikk av…

I en nylig avsagt uttalelse fastslår Sivilombudsmannen at søkerlisten for stillingen som kulturhusleder…

les mer

Full åpenhet i kontrollutvalget…

Et enstemmig kontrollutvalg i Sola kommune har besluttet å åpne dørene fra nyttår. Et stort steg…

les mer

Vil ikke omgjøre innsynsvedtak

Til tross for et fire siders brev fra Nittedal kommune med argumentasjon for at et klagevedtak skal omgjøres,…

les mer

Kultur- og kirkedepartementet…

Sivilombudsmannen mener Kultur- og kirkedepartementet har brutt flere bestemmelser i offentlighetsloven…

les mer

Lover full konfidensialitet…

Nasjonalmuseet lyser i dag ut stillingen som direktør. I stillingsannonsen loves alle søkere full konfidensialitet,…

les mer

Klager kommunestyre inn…

Stjørdalens Blad mener kommunens praksis med lukkede gruppemøterstrider mot møteoffentlighetsprinsippet,…

les mer

Den nye offentlighetsloven…

Den nye offentlighetsloven innebærer at pressens og allmennhetens mulighet til innsyn er vesentlig utvidet…

les mer

Åpenhet rundt offentlige…

På EU-kommisjonens nettsider finner du nå en oppdatert liste over hvilke oppdragsgivere innad i EU…

les mer

Hemmelig søkerliste til…

Nok en søkerliste til rådmannsstilling vil trolig unntas offentlighet. Denne gangen er det Gran kommune…

les mer

Klager på taushet i helseforetakene

Oplandenes redaktørforening er misfornøyde med Sykehuset Innlandets holdning til åpenhet. I et brev…

les mer

Forlik etter feil i kommunens…

Fredag forrige uke inngikk Øksnes kommune og Ingress Media &amp, Reklame AS avtale om forlik i en…

les mer

Fotografier på nettet…

Hva gjelder egentlig for fotografier som er lagt ut på nett? Les advokat Cecilie Haaviks innlegg om…

les mer

Klager på lukkede budsjettkonferanser

Fylkesmannen i Rogaland mener det er greit at Hjelmeland kommune nok en gang velger å ha budsjettkonferanser…

les mer

Nektes innsyn i kommunalt…

Tønsberg Blad nektes innsyn i styrepapirene til det kommunale selskapet Tønsberg Parkering AS. Ettersom…

les mer