Dette mener NP

2013

februar

Vil holde hemmelig til…

Kontrolldokumenter bør først offentliggjøres når den endelige versjonen av dokumentet foreligger,…

les mer

Ny rapport: Må bedriften…

En ny rapport samler viktig informasjon om hvilke bedrifter som er omfattet av offentleglova. Fylkesmannsvurderingene…

les mer

Nok innsyn?

Hvordan fungerer egentlig offentleglova? Får vi de opplysningene vi har krav på? Her kan du se opptak…

les mer

januar

Følg høringsmøtet direkte…

I dag møtes jusseksperter, forvaltning og medier for å diskutere offentleglova. Har ny lov gitt mer…

les mer

Åpent høringsmøte: Nok…

Torsdag 24. januar arrangerer Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg et åpent høringsmøte om offentleglova…

les mer

Krever endringer i offentleglova

Etter fire år med ny offentleglov, mener Norsk Journalistlag, Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening…

les mer

Frokost med Høyesterett

Husk å melde deg på pressefrokosten mandag 14 januar kl 0930.

les mer

Høyesterett opphevet medieforbud

Etter klage fra Haugesunds Avis opphevet Høyesterett vedtak om medieforbud i voldtektssak.

les mer

Kritisk til dommers mediehåndtering

Tilsynsutvalget for dommere (TU) er kritisk til at en sorenskriver nektet å svare på flere henvendelser…

les mer

Ruter nekter å følge…

I to omganger har Fylkesmannen i Oslo og Akershus slått fast at Stor-Oslo Lokaltrafikk (SL) er omfattet…

les mer

2012

desember

Krever bedre åpenhetspraksis

Etter fire år med ny offentleglov mener Presseorganisasjonene det er langt igjen til Stortingets mål…

les mer

Vil ha mer innsyn i Norsk…

Etter tre år i tenkeboksen har ikke Norsk Tipping AS gitt et klart svar på spørsmålet om de vil følge…

les mer

Ruter må behandle innsynskrav…

Ruter protesterte på en avgjørelse fra 2007 om at Stor-Oslo Lokaltrafikk (SL) skulle være omfattet…

les mer

november

Norsk Tipping vil ikke…

Norsk Tipping tar ikke oppfordringen fra Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalg om å følge offentleglova,…

les mer

– DNK legger føringer…

?Publisering på Internett eller sending på e-post skal ikke forekomme? skriver Direktoratet for nødkommunikasjon…

les mer

Taushetsplikten gjelder…

Kan klageinstans få taushetsbelagte opplysninger fra underordnet instans? Ja, mener Sivilombudsmannen,…

les mer

Anbefaler hele dokumenter…

- En automatisert løsning for publisering av hele dokumenter vil effektivisere arbeidet, og kan bidra…

les mer

Kan bli enklere å hemmeligholde…

Departementet vil gjøre det mulig å unnta all korrespondanse i kommunerevisjons- og tilsynssaker fram…

les mer

Pressefrokost mandag 14.…

Den årlige pressefrokosten med Høyesterett blir mandag 14. januar kl 0930 - 1130. Hold av datoen, invitasjon…

les mer

Møte i Offentlighetsutvalget

Onsdag 7. november har Offentlighetsutvalget møte. På dagsorden står blant annet evaluering av Åpenhetstinget…

les mer

oktober

Gir innsyn i forlik

Ski kommune inngikk forlik med Lønnheim Entreprenør AS, i forbindelse med en krangel om en anbudskonkurranse.…

les mer