PFU-statistikk 2015

Rekordmange klager, rekordmange fellelser – og rekordmange tekstreklamesaker. Status for 4.14 er tilbake til «normalen» og topper statistikken over type fellelser.

PFU mottok 500 klager på norske medier i 2015, det er 73 klager mer enn i 2014, da var det 427 klager. Mediene ble felt i 83 av totalt 142 saker som fikk full behandling. Flere medier er felt på VVP punkt 4.14 (samtidig imøtegåelse) i år enn i fjor, og vi er derfor tilbake til «normalen». NRK er den redaksjonen som topper statistikken over antall fellelser med seks brudd og fire kritikk (som er en mildere form for fellelse). Mediehuset Varden er nummer to med tre brudd og to kritikk.

Den detaljerte statistikken fremkommer i skjemaene bak, men her er noen viktige konklusjoner fra året som er gått:

 • Pressens Faglige Utvalg mottok 500 klager på norske medier. Det er 73 flere enn i 2014.
 • PFU ga uttalelser i 142 saker, det vil si klager som ble fullt behandlet. I 2014 var tallet 131.
 • 203 av klagene kvalifiserte ikke for full behandling og kunne derfor forenkles (det vil si at sekretariatet vurderer saken som ikke-brudd og innstiller på dette overfor utvalget). I 2014 var tallet 194.
 • Mediene ble felt i 83 av sakene (65 brudd og 18 kritikk) i 2015, mot 53 (46 brudd og syv kritikk) i 2014. Det innebærer at mediene ble felt i 58% av fullt behandlede saker, mot 40% i 2014.
 • Statistikken viser en liten økning igjen i antall fellelser for brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 (samtidig imøtegåelse). I 2015 ble mediene felt på dette punktet 23 ganger, mot 17 i 2014, mens det var hele 33 ganger i 2013.
 • 10 ganger ble det vist til tekstreklamepunktene i VVP, mot 4 i fjor.
 • Klagesakene fordeler seg i 2015 på 142 ulike redaksjoner, mot 126 i fjor:
  • NRK ble felt ti ganger (6 brudd og 4 kritikk) i PFU,
  • Varden fem ganger (3 brudd og 2 kritikk).
  • TV 2 ble felt fire ganger (3 brudd og 1 kritikk)

Hovedstatistikk 2015 (pdf)
Brudd-statistikk 2015 (pdf)
Innklagede redaksjoner 2015 (excel)
PFU-basen: Her finner du PFUs uttalelser i 2015

Vårt mål er at det skal være enkelt å klage til PFU. Sekretariatets oppfatning er at den store økningen i antallet klager skyldes kombinasjonen av en digital klageadgang og at stadig mer journalistikk ligger på nett «til evig tid». Flere motiveres derfor trolig til å prøve sin sak.

Vi minner om at Norsk Presseforbund og PFU har ny logo. Denne ligger under vår designprofil. Husk å bruke denne, og ikke gammel logo, ved omtale av NP og PFU. Vi oppfordrer samtidig alle redaksjoner til å synliggjøre for leserne at de følger Vær Varsom-plakaten i sitt journalistiske arbeid.