Åpenhetsindeksen 2018

Pressens offentlighetsutvalg har gransket åpenheten i norske kommuner. Her finner du resultatene. (NB, oppdaterte tall!!)

Kautokeino i Finnmark er landets mest lukkede kommune. Ørland i Trøndelag er landets mest åpne kommune. Åpenhetsindeksen 2018 viser at svært mange norske kommuner ved enkle grep kan bli mye bedre på innsyn og offentlighet.

Pressens offentlighetsutvalg har utarbeidet en åpenhetsindeks for norske kommuner. Undersøkelsen baserer seg dels på hvordan et innsynskrav blir håndtert, dels på tilgjengeligheten av viktig informasjon på kommunenes hjemmesider og dels på et spørreskjema til kommunene selv.

Mens Ørland fikk 26 poeng, fikk Kautokeino minus 6 poeng. Høyest mulige skår er 30,5 poeng og minste er minus 13 poeng.

Undersøkelsen viser blant annet:

 • Kommunene i Finnmark er i gjennomsnitt de mest lukkede, kommunene i Sogn og Fjordane de mest åpne.
 • Vestlandet er beste landsdel, Nord-Norge er verstingen.
 • Store kommuner er i snitt mer åpne enn små.
 • Enkelte småkommuner gjør det likevel meget bra.
 • 56 prosent av kommunene besvarer innsynskrav innenfor lovens krav om tre virkedager. 10 prosent bruker 4-5 dager
 • 31 prosent bruker mer enn fem virkedager. 10 kommuner (2 prosent) gir avslag.
 • Bare en kommune mangler postliste på nett, nemlig Kautokeino.
 • 13 prosent av kommunene har postlister i et format som gjør det umulig å bla kronologisk.
 • 23 prosent av kommunene mangler søkefunksjon for postliste.
 • 33 prosent av kommunene legger postliste-dokumenter som klikkbare filer på nett.
 • Nesten alle kommunene legger ut politiske dokumenter på dette, men noen i seneste laget.
 • Nesten halvparten av kommunene fjerner journaloppføringene i postlisten før det har gått et år (det gjør postlistene til veldig mye dårligere redskaper for innsyn).
 • Hver femte kommuner har ikke kontaktdata til (flertallet av) kommunenes politikere liggende på nett.
  Kommunale selskaper og foretak er mørke kroker i den kommunale forvaltningen — der det er vanskelig å få innsyn.

POUs kommentar:
Det er positivt at nesten alle kommuner legger ut politiske dokumenter fortløpende på nett og at nesten alle kommuner har postliste på nett.
At så mange kommuner samtidig fjerner journalposter fra postlistene på nettsidene sine etter kort tid, er svært skuffende. Det svekker innsynet kraftig.

POU forventer at tallet på kommuner som har postlister med avansert søk og klikkbare dokumenter, vil øke raskt de kommende årene. Det er skuffende at kommunene ikke har kommet lenger med dette, til tross for at de tekniske mulighetene ligger godt til rette.

Kommunene har en viktig jobb å gjøre med å etablere mer åpenhet omkring de kommunale foretakene og selskapene sine. Det er alvorlig at disse selskapene er så lite tilgjengelige, ettersom svært mye viktig, kommunal virksomhet er flyttet ut i selskaper.

Den store variasjonen mellom kommunene viser at flertallet av landets kommuner kan bedre seg betydelig på åpenhet og innsyn bare ved å studere hva de gjør over kommunegrensen. Muligens må finnmarkingene reise litt lenger sør for å finne gode forbilder

 

POUs anbefalinger for en åpnere kommune vil bli sendt alle landets kommuner sammen med denne undersøkelsen.

NB: Rapporten oppdateres ved feil. Sist oppdatert: 18.04.2018.

Du finner rapporten her:
kommuneindeks-2018-04-18

Resultater – tall:
Kommuneindeksen tall oppdatert 18.04.2018


Kontaktpersoner:
Siri Gedde-Dahl, leder POU/Dagbladet – 97525118 (sgd@dagbladet.no)Kristine Foss, sekretær POU, Norsk presseforbund (jurist) – 48110268 (kristine.foss@presse.no)
Espen Andersen, POU/NRK, – 91158223 (espen-andersen@nrk
Thomas Frigård, POU/Raumnes – 41542956 (thomas.frigaard@raumnes.no)
Eiliv Frich Flydal, POU/Dagbladet – 45291836 (eff@dagbladet.no)