Seks medier felt i PFU

I PFUs mai-møte fant utvalget presseetiske overtramp i seks klagesaker som har gjennomgått full behandling. I fire av sakene handlet det om brudd, mens utvalget konkluderte med en noe mildere form for fellelse, kritikk, i to saker.

PFU konkluderte med «brudd på god presseskikk» i følgende saker: 

Sak 022/19 – Christian Wedler mot Stavanger Aftenblad ­– BRUDD (4.14)
Sak 050/19 – Vidar Ertzeid mot Fædrelandsvennen – BRUDD (4.15)
Sak 065/19 – DNB ASA ved informasjonsdirektør mot NTB – BRUDD (3.2, 4.4)
Sak 070/19 – Bengt Georén mot Fjordenes Tidende – BRUDD (4.3)

I to saker kom PFU til at mediet hadde opptrådt «kritikkverdig»:

Sak 021/19 – Christian Wedler mot Dagsavisen Rogalands Avis – KRITIKK (4.14)
Sak 066/19 – DNB ASA ved informasjonsdirektør mot BT – KRITIKK (4.4) (dissens)

I følgende saker kom PFU til at det ikke var begått presseetiske overtramp:

Sak 009/19 – Anja Rokstad mot VårtOslo – IKKE BRUDD
Sak 010/19 – Fredensborg AS mot Dagens Næringsliv – IKKE BRUDD (dissens)
Sak 006/19 – NN mot Bergens Tidende – IKKE BRUDD

Behandlingen av fire klagesaker ble streamet av fagbladet Journalisten.

Se PFU-basen for utvalgets uttalelser i sakene.

Andre saker
Utvalget vurderte også flere saker som har vært gjenstand for forenklet behandling. I alle disse sakene konkluderte PFU med at innklaget redaksjon ikke har brutt god presseskikk.

For øvrig ble utvalget orientert om saker som har endt i minnelige løsninger, og som derfor ikke kommer til reell vurdering i utvalget , samt saker som må avvises/henlegges av formelle årsaker.

Neste  møte i PFU er 19. juni.