Årets siste PFU-konklusjoner

PFU fant presseetiske overtramp i alle sakene som har gjennomgått full behandling.

Blant sakene som har gjennomgått full tilsvarsrunde, og  som var til behandling i årets siste PFU-møte, konkluderte utvalget enten med brudd eller kritikk. Her følger en kort oversikt :

Sak 038ABC/17 – A: NN, B: Bente Stolpestad, C: NN mot Tidsskrift for Norsk psykologforening – BRUDD (3.2, 4.1)
Sak 144/17 – NN mot Nettavisen – BRUDD (4.7, 4.14)
Sak 147/17 – Sogndal kommune mot Sogn Avis – BRUDD (3.2)
Sak 199/17 – Frognmarkas Venner mot Akershus Amtstidende KRITIKK
Sak 210/17 – Nidarosa Media AS mot Rørosnytt BRUDD (2.3, 4.14)
Sak 211/17 – Nidarosa Media AS mot Malviknytt – BRUDD (4.14)
Sak 215/17 – Nidarosa Media AS mot Arbeidets Rett – KRITIKK (4.14)

Andre saker
I løpet av møtet behandlet utvalget  også klagesaker med forslag om avvisning og henleggelse, samt klagesaker der sekretariatet hadde innstilt på «ikke brudd på god presseskikk» etter forenklet saksbehandling. Også saker der det er oppnådd minnelig ordning  og/eller at klagen er trukket  ble forelagt utvalget.