arkiv: 2021

2021

april

011/21

SAMMENDRAG: NTB sendte søndag 10. januar 2021 (kl.12.14) ut en artikkel med tittelen «Palestinerne…

les mer