arkiv: 1998

1998

september

079/98

PFU-SAK NR. 079/98 KLAGER: Bjørn Geirr Harsson ADRESSE: Baskerudveien 20, 3531 Krokkleiva TELEFON/TELEFAX:…

les mer

086/98

PFU-SAK NR. 086/98 KLAGER: Tormod E. Eitrheim ADRESSE: Foreldrerådet Odda barneskole, Pb. 218, 5751…

les mer

mars

98-005

PFU-SAK NR. 98-005 PFU-SAK NR. 98-005 KLAGER: Norges Miljøvernforbund v. Kurt Oddekalv ADRESSE: Postboks…

les mer

1997

mai

96-164

PFU-SAK NR.: 96-164 PFU-SAK NR.: 96-164 KLAGER: Hurum kommune, v. sektorsjef Jorunn Krog Eriksen ADRESSE:…

les mer

1994

august

94-087

PFU-SAK NR.: 94-087 PFU-SAK NR.: 94-087 KLAGER: Aud Niklassen ADRESSE: Paul Holmesens vei 72, 1613 Fredrikstad…

les mer

1993

juni

93-071

PFU-SAK NR.: 93-071 PFU-SAK NR.: 93-071 KLAGER: Åge Foseid ADRESSE: Postboks 318, 5401 Stord PUBLIKASJON:…

les mer

februar

92-167

PFU-SAK NR.: 92-167 PFU-SAK NR.: 92-167 KLAGER: Iver Kalager ADRESSE: 3535 Krøderen PUBLIKASJON:…

les mer