Send inn kandidater til Flaviusprisen!

Hvem fortjener honnør for å jobbe for økt åpenhet og innsyn i samfunnet? Presseforundets åpenhetspris skal deles ut på Skup-konferansen i år. Forslag må sendes innen 15. februar.

Prisen er opprettet av styret i Norsk Presseforbund og skal gå til «enkeltpersoner, organisasjoner, forvaltningsorganer, institusjoner, bedrifter, journalister, redaktører eller redaksjoner som gjennom sitt arbeid eller frivillige innsats har bidratt til å fremme eller synliggjøre betydningen av åpenhet og innsyn og/eller bidratt til endring eller utvikling av regelverk eller praksis for åpenhet og innsyn i det norske samfunnet».

I 2017 fikk Riksrevisor Per Kristian Foss prisen for å ha argumentert for åpenhet som grunnleggende verdi i forvaltningen siden han tiltrådte stilingen som riksrevisor. «At en representant for et kontrollorgan som Riksrevisjonen sier det så klart, har stor verdi i kampen for et mer åpent samfunn» het det blant annet i juryens begrunnelse.

Tidligere prisvinnere/vinnere av hederlig omtale er blant andre journalist Vegard Venli vunnet prisen for sin kamp for tilgang til aksjonærregisteret, politiker Bjørnar Moxnes gjennom Lindeberg-saken, journalist Tarjei Leer-Salvesen og Fædrelandsvennen for Innsyn.no, politimester Arnstein Nilssen i Nordmøre og Romsdal politidistrikt Jan Borgen ved Transparency InternationalNaturvernforbundet i Oslo og Akershus, ordføreren i Lillesand kommune og journalist Per Anders Johansen.

Meld inn forslag til kandidater med begrunnelse (trenger ikke være lang) innen 15. februar på e-post til kristine.foss(a)presse.no