Ti ting du bør vite om gjenbruk

Amedias nettsted Buzzit.no baserer seg på gjenbruk av andres saker. Hvor går grensen mellom gjenbruk og stjeling? Her er ti punkter over hva du bør vite om gjenbruk av stoff.

1. Artikler og raportasjer er beskyttet av opphavsretten. Det betyr at innholdet i sin helhet ikke kan gjenbrukes direkte uten at man har en avtale eller et samtykke om dette fra artikkelforfatteren eller den publikasjonen som først publiserte artikkelen.

2. Skal man gjenbruke innhold fra andre artikler, må de bearbeides. Ren kopiering av hele tekster eller oversettelse av enhel tekst fra en annet språk er ikke nok, selv om man krediterer artikkelforfatteren/publikasjonen.

3. Ingen kan eie fakta. Det betyr at faktaopplysninger alltid kan gjengis uten å komme i konflinkt med opphavsretten. Det betyr ikke at man kan gjengi en hel artikkel med henvisning til at de inneholder faktaopplysningene, det er opplysningene alene som evt. må gjengis.

4. Opphavsretten skal ikke hindre nyhetsformidling, fri diskusjon og debatt. Derfor har vi det som man i jussen kaller sitatrett (åvl. § 22).

5. Sitatrett betyr at man har rett til å ta et utdrag fra en tekst (sitere) når det er nødvendig for å sikre nyhetsformidling, fri diskusjon og debatt, eks utdrag fra en kronikk eller en nyhetsartikkel, korte sekvenser fra en låt vi anmelder eller utdrag fra en samtale på twitter. Sitatet skal ikke være lenger enn det som trengs for å sikre dette formålet (nyhetsformiding, fri diskusjon og debatt).

6. Sitatrett forutsetter at teksten du siterer fra er offentliggjort.

7. Opphavsmannen kan ikke kreve betaling for lovlig sitering – men kilde/opphavsmann skal alltid oppgis.

8. Noen dokumenter kan alltid gjengis uten å komme i konflikt med opphavsretten, feks rettsavgjørelser, andre avgjørelser fra offentlig myndighet, forskrifter osv. ( åvl. § 9).

9. Du kan fritt lenke opp til andres artikler uten å komme i konflikt med opphavsretten.

10. Bruk av innhold i strid med andres opphavsrett kan føre til erstatningskrav.

Mer om opphavsrett:

Advokat Jon Wessel Aas har skrevet flere artikler om opphavsrett og sitatrett på sin blogg.
Advokat Olav Torvund om Høyesteretts avgjørelse i saken om NRKs sitering fra filmen Brent av frost