Statistikken 2019: Synder mest mot «faktapunktet»

Igjen er det «faktapunktet» 3.2 som mediene oftest blir felt på i PFU. Samtidig har PFU aldri mottatt så mange klager som i 2019.

Vær Varsom-plakatens 3.2 krever at mediene skal være kildekritiske, ha kildebredde og kontrollere at opplysninger er korrekte.

Mediene ble felt for å synde mot dette 22 ganger i fjor. 3.2-fellelser topper dermed statistikken for andre år på rad.

– De redaktørstyrte mediene holder gjennomgående høy kvalitet. Men mange redaksjoner jobber åpenbart ikke godt nok med dokumentasjonen og kravene til faktasjekk og kildebredde. Publikum må kunne stole på at de journalistiske mediene bringer korrekte opplysninger, og at de tar tilstrekkelige forbehold der det er påkrevd, sier Alf Bjarne Johnsen, leder i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Her finner du alle tallene: Statistikken 2019

Samtidig imøtegåelse
På andreplass kom VVP 4.14, om retten til samtidig imøtegåelse.  PFU felte mediene 13 ganger på dette punktet i 2019.

Punkt 4.14 sier at den som utsettes for sterke, faktiske beskyldninger, skal få muligheten til å forsvare seg i samme publisering som beskyldningene.

Rekordmange klager
Tallene for 2019 viser også at PFU mottok rekordmange klager. Utvalget mottok 575 klager i fjor inkludert klager som ble avvist, en økning fra 493 i 2018.

– PFU mottar et økende antall klager. Det er bra at folk vet hvor de skal klage når de opplever at mediene begår overtramp. Samtidig viser statistikken at det ble behandlet et lavere antall klager enn året før. Det skyldes blant annet at flere klager er mer komplekse enn tidligere, og omfatter ofte et stort antall publiseringer, sier generalsekretær Elin Floberghagen i Presseforbundet.

NRK felt flest ganger
NRK var det mediet som ble felt flest ganger i PFU i 2019, med fire fellelser – to brudd og to uttalelser med kritikk.

Stavanger Aftenblad pådro seg tre brudd, mens Bergens Tidende pådro seg to brudd og en uttalelse med kritikk.

Les mer om sakene: PFUs uttalelser i 2019

Kontakt:

Leder i Pressens Faglige Utvalg, Alf Bjarne Johnsen: 905 58 560

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen: 926 00 109