– Nødvendig oppfølging av dommen

Mer åpenhet om straffesaksdokumenter er en nødvendig og naturlig oppfølging av at NRK fikk medhold i Høyesterett i krav om utlevering av videoopptak. I tillegg til ny instruks bør man også endre regelverket, mener Presseforbundet.

Norsk Presseforbund mener det nødvendig å endre regelverket etter Høyesterett ga NRK medhold i politiet måtte utlevere opptak fra overvåkingsvideoen fra legevakten i Oslo. Etter gårsdagens nyhet om at Riksadvokaten vil lage ny instruks for behandling av medias krav om innsyn i straffesaksdokumenter, har Presseforbundet sendt brev til Riksadvokaten og bedt om at medieorganisasjonene involveres i dette arbeidet.

Presseforbundet tar også saken videre til Justisdepartementet og ber om at det settes igang arbeid med å få endret lovverket som regulerer medienes tilgang på informasjon:

– Vi mener vi det er utilstrekkelig dersom man kun følger opp gjennom instrukser. Etter vårt syn krever dommen at det nå settes i gang arbeid med å få endret lovverket slik at dette blir i tråd med gjeldende rett. I dag finnes det for eksempel ingen bestemmelser som pålegger politiet og statsadvokater å begrunne avslag på innsyn.

Pressforbundet frykter praksis vil henge etter om man ikke rydder opp i regelverket:

Vår erfaring med å søke tilgang til informasjon fra politiet er at det er svært varierende praksis. Ofte oppstår usikkerhet også innad i politiet om hva man har lov til å gi ut. Da er det viktig med tydelig lovbestemmelser som gir klare føringer for hvilke vurderinger som skal gjøres og hva som gir grunnlag for avslag

Også i dette arbeidet ber presseforbundet om at medieorganisasjonene involveres, gjerne i form av et møte med Justsidepartementet.

Brevet til Riksadvokaten

Brevet til Justisdepartementet