PFU-møte 23. august

Tirsdag 23. august møtes et nytt Pressens Faglige Utvalg (PFU) til høstens første møte. Nedenfor finner du saker til behandling.

Sak 112ABC/16 – Trine Strømme/Samuel Rostol/Tetyana Kalchenko mot Forskning.no

Sak 139/16 – Spareskillingsbanken v/administrerende banksjef mot Nettavisen

Sak 141/16 – Dolphin Geophysical AS mot Finansavisen

Sak 149/16 – Stig Anders Ohrvik mot NRK

Sak 150/16 – Stig Anders Ohrvik mot Romsdals Budstikke

Sak 151/16 – Stig Anders Ohrvik mot Sunnmørsposten

Sak 152/16 – NN og XX mot Lister

Sak 153/16 – Utlendingsnemnda mot Ny Tid

Sak 159/16 – Reinbeitedistrikt 33 mot Framtid i Nord

Sak 160/16 – NN mot  Bladet Vesterålen

Sak 163/16 – Tetyana Kalchenko mot NTB

Sak 169/16 – Solfrid Hellesøy Siqveland mot Kvinnheringen

Sak 191/16 – Rådmann i en Namdalskommune mot Namdalsavisa

I løpet av PFUs møte behandles også klagesaker med forslag om:
Forenkling (klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk»). Avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller saken ligger utenfor PFUs område). Henleggelse (manglende medvirkning fra klager). Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget. Enkelte ganger vil det også være spørsmål om behandling av saker.

Åpenhet i PFU
Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene.De som ønsker å overvære et PFU-møte, må rette en forespørsel om dette til PFU-sekretariatet minst ett døgn før det aktuelle møtet. Sekretariatet vil da ta kontakt med partene i sakene som skal behandles. Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV
Fagbladet Journalisten overfører behandlingen av noen av sakene direkte via sine nettsider. Følgende saker blir overført:

Sak 112ABC/16 – Trine Strømme/Samuel Rostol/Tetyana Kalchenko mot Forskning.no

Sak 191/16 – Rådmann i en Namdalskommune mot Namdalsavisa

Tirsdagens møte starter som vanlig kl. 9.30, og sendingen starter samtidig.