Vil styrke reportasjerettene

Pressens Offentlighetsutvalg (POU) vil styrke bestemmelser om sitat- og reportasjeretter i forslaget til ny åndsverklov, som Kulturdepartementet har hatt på høring.

POU er Norsk Presseforbunds utvalg for åpenhet og innsynsrett. Utvalget konsentrerer seg derfor om de deler av loven som handler om avgrensning av opphavsretten, og om allmennhetens og medienes rett til å bruke vernet materiale. Det gjelder dermed bruk av sitater, rett til å referere og å gjøre ulike former for opptak i en del sammenhenger. Du kan lese hele høringsuttalelsen her.