To brudd og én kritikk

PFU fant få presseetiske brudd i klagesakene som var oppe til full behandling i årets første møte.

Det var lagt opp til behandling av elleve klagesaker som har gjennomgått full behandling i PFUs januar-møte. Av disse konkluderte PFU med brudd i to saker, kritikk i én sak, og ikke brudd i sju saker. Én sak ble utsatt.

Slik konkluderte PFU:
Sak 104/17 – Paolo Macchiarini mot NRK – IKKE BRUDD
Sak 219/17 – Morten Nordby mot VG  IKKE BRUDD
Sak 238/17 – Margit Steinholt mot NRK – IKKE BRUDD
Sak 182/17 – Piraya Film mot Ny Tid  UTSATT
Sak 225/17 – Line Jacobsen mot Glåmdalen  IKKE BRUDD
Sak 168/17 – Hedda Mørch m fl mot Saltenposten – KRITIKK (VVP 4.14)

Sak 212/17 – Yrkestrafikkforbundet mot Nærnett – BRUDD (3.2, 4.14)
Sak 131/17 – Johan Slåttavik mot Frøya.no – BRUDD (2.6)
Sak 227/17 – NN mot Stavanger Aftenblad – IKKE BRUDD
Sak 143/17 – Adv. Kent Fredriksen mot TV 2 – IKKE BRUDD
Sak 244/17 – NN mot Stavanger Aftenblad – IKKE BRUDD

Behandlingen av de seks første sakene på listen over ble streamet av Journalisten.

Andre saker
I løpet av møtet behandlet PFU også klagesaker med forslag om avvisning og henleggelse, samt klagesaker der sekretariatet har innstilt på ikke brudd etter forenklet behandling. Én av disse forenklede ble sendt tilbake til sekretariatet for full behandling.

For øvrig ble saker der det er oppnådd minnelig ordning mellom partene, og klager som er trukket, forelagt utvalget til orientering.

PFU-basen
Utvalgets uttalelser publiseres i PFU-basen når disse er formidlet partene.